Antibiotikafritt - är det inte bra?

 
 

Det har börjat dyka upp en ny nisch av produkter som kallas antibiotikafria. Det kan vara kött från djur som garanteras aldrig ha behandlats med antibiotika under hela livet. Det låter ju fint. Friska djur behöver inte antibiotika – ett mantra som vi trummat in från veterinärt håll, och som ett viktigt skäl att arbeta med förebyggande djurhälsa.

Men, för det finns ett stort och viktigt men… Hur blir det då om djuren ändå blir sjuka? Jo, för det händer ju att de blir. Även när rutinerna är bra och det förebyggande arbetet är väl genomfört. Vad gör man då i en antibiotikafri djurhållning? Ja, det kan ju säkert vara olika. I vissa fall flyttas djur som måste behandlas över till den ”vanliga” filen och blir ett djur som förlorar denna fina stämpel. Om de också flyttas rent fysiskt så tänker jag att det blir en rätt stor stress, i varje fall om det är mer än till en box i närheten. I andra fall kanske de avlivas. Och i värsta fall så kanske de helt enkelt inte blir behandlade. Fast det hade behövts.

Problemet med antibiotikabehandling av djur är inte att köttet blir farligt av det. Det har jag skrivit om tidigare, men kan vara värt att påminna om. Det finns tydliga regler som garanterar att kött (och mjölk mm) är fritt från restprodukter av sådana behandlingar. Problemet med antibiotikabehandling av djur är att ju mer man behandlar ju mer ökar förekomsten av resistenta bakterier. Och dessa kan sedan föras vidare till andra djur och till människor.

Därför tycker jag att det är viktigt att stödja bra djurhållning, som arbetar på ett sunt och förebyggande sätt med djurens hälsa. Och som när djur behöver behandlas också gör det – för djurens välfärds skull. Och som då i första hand väljer smalspektriga antibiotika, som innebär en mycket mindre risk för multiresistenta bakterier.

Det är ett viktigt skäl till att jag strävar efter att alltid välja svenska animalieprodukter. För att den svenska produktionen som helhet står för detta, och har kommit mycket längre i detta arbete än nästan alla andra länder (Norge och Island är också bra exempel). Och då känner jag mig mycket tryggare med ”vanliga” svenska djur än nischade ”antibiotikafria” produkter från länder som har en mycket sämre standard som helhet. Jag vill se helheten, och jag vill vara så trygg som det går med att djurhållningen är bra.

I detta ingår det för mig att sjuka djur kan behöva behandlas med antibiotika. Och det är delvis något annat än att friska djur inte behöver antibiotika. Det förekommer fortfarande på en del håll i världen att man ger så kallade ”tllväxtbefrämjande behandlingar”, då friska djur får antibiotika för att undvika att de ska bli sjuka. Detta är inget långsiktigt eller smart sätt att arbeta med djurhälsa, och det förbjöds för länge sedan i Sverige.

Jag förstår att det här kan få vem som helst att bli trött och undra vad man ska välja. Hur ska man kunna ha all denna kunskap? Ja, det är ju inte lätt, men en bra början, och det som jag själv väljer, är fött, uppfött och slaktat i Sverige (eller mjölk från svenska gårdar i mejeriprodukterna). Det är faktiskt lätt att kolla, och jag tycker det är ett bra val.

0 kommentarer