Har du läst?

 
Det är lätt att klaga på myndigheters bestämmelser och beslut, tycka de är dåliga och omöjliga. Men när det gäller föreskrifter går alla ändringar ut på remiss. De sänds till en massa organisationer och myndigheter som bedöms ha intresse av frågan. Och oftast finns det möjlighet för vem som helst att läsa och svara. 
 
Så är det nu, när det finns ett förslag om nya regler för hästhållning. Det är nu vi ska läsa, tänka igenom och svara. Helst både om det som är bra och det som vi tycker kunde formuleras bättre. Remisstiden går ut 11 september, så du har en vecka på dig att läsa. Och svara om du vill. Du hittar det hela på Jordbruksverkets hemsida. Längst ner finns en lite hemlig länk till remisser. Eller så kan man ju söka. 
 
Det är nu som du har bästa chansen att påverka till det bättre. Om du tycker det behövs. Gnälla senare funkar sämre, mycket sämre. 
 
Jag har skrivit om förslaget tidigare. I grunden tycker jag att det är mycket som är bra tänkt. Att sträva efter en sund hästhållning som tillgodoser hästars behov är bra. Sedan kan man fundera på vilken detaljerIngsgrad som behövs och fungerar. Och vad folk kan ta till sig. Eller för den delen de som ska kontrollera. Mycket att tänka igenom alltså. 
 
Jag fastnade lite på reglerna om boxstorlek. Tidigare, i de nu gällande reglerna finns en liten tabell för olika boxstorkelekar till olika häststorlekar. De har glömt de allra största där. Nu garderar de med en formel istället. De skriver:
 
För hästar med mankhöjd upp till 1,0 m ska boxen vara minst 3,5 m2 med kortaste sidan minst 1,5 m. För hästar med mankhöjd över 1,0 m ska boxens minsta tillåtna area i kvadratmeter beräknas på följande sätt: (1,85 x hästens mankhöjd)2, det vill säga 3,4225 x hästens mankhöjd x hästens mankhöjd. Boxens kortaste sida ska vara minst hästens mankhöjd x 1,5. Boxens area avser tillgänglig liggyta.
 
Inga problem att räkna ut med hjälp av miniräknaren i en vanlig mobiltelefon. Fast kanske inte säkert ändå... När jag tänker på tjejen i kassan som för ett tag sedan blev helt stressad när jag inte godtog att hon för 600 gram vara ville ta betalt den summa som kilopriset var, så undrar jag lite. Jag fick hjälpa henne räkna. Hon bytte en blick med nästa kund som bekräftade att jag inte lurades. Jag tror inte hästägare är dumma. De flesta kan säkert räkna ut detta. Men det är ett krångligt sätt.
 
Det är dock två saker som är ett större problem än uträkningen. Det ena är att denna exakta formel med flera decimaler ger intryck av att detta är en exakt vetenskap. Att det är just denna storlek som är rätt och bra. Så är det ju inte. Detta är minimimått, och i de flesta fall är det bättre för hästen och lättare för ägaren med en större box. Lätt att tappa bort bland decimalerna. 
 
Det andra problemet är frågan om hur man mäter mankhöjd. Vem avgör? Är det min mätning eller länsstyrelsens eller krävs det mätintyg? Jag tror de flesta som testat ponnymätning vet dimensionerna i detta. Nu kan man ju som sagt ta till lite när man planerar sitt stall, och inte bygga för precis 143 och 162 cm, eller vad man nu har just nu. Det kan ju förresten ändra sig vilka hästar man har. Och hästar med precis samma mankhöjd kan också vara olika stora ändå. De kan t.ex. ha olika kroppslängd.  Så bättre bygga lite för stort. Det är kanske det som de vill. Men i så fall tycker jag det kunde formuleras bättre. Läs och fundera på vad du tycker. Du har ännu en vecka på dig om du vill svara!
 
1 kommentar
Desirée Jonsson

Här är adressen till föreskriften 🙂 Den var inte jättelätt att hitta tycker jag.
http://www.jordbruksverket.se/download/18.60ab0cc015cf8a325cecef9c/1499072143554/F%C3%B6reskriftsf%C3%B6rslag.pdf

Svar: Tack! Bra hjälp för den som behöver. Lite hemligt är det.
Helena