Kom och köp konserverad gröt...

De som vill göra reklam vet vilka ord som går hem. Miljö är bra, och funkar för det mesta. Krångliga och fina ord ihop med miljö och andra värdeladdade ord kan göra vem som helst förvirrad. 
 
Ett exempel snubblade jag på igår. Ett elbolag erbjuder sig att hjälpa hästägarna med att bli av med den farliga och jobbiga hästgödseln. De skriver: Xxxx är en enkel och miljövänlig lösning för stallets strö- och gödselhantering. I tjänsten ingår leverans av strö till stallet och hämtning av gödsel. Gödseln transporteras från stallet till kraftverket, där det omvandlas till ren, förnybar och närproducerad energi.
 
Det som de vill göra är att sälja strö (träpellets eller kutterspån), hyra ut en container för gödseln och sedan hämta gödseln till förbränning. De får el och en massa pengar från hästägaren, och jag tror att de vill få hästägaren att känna sig duktig. 
 
Allting går att sälja med mördande reklam, tänker jag.... Sidan och kommentarerna är fulla av faktafel och missledande information. Men det är inte så alldeles lätt att se. Det är kanske inte alla som tänker på att hästgödsel är så mycket mer än energi. En massa viktiga näringsämnen finns det också. Viktiga för fortsatt odling, av hästfoder eller mat till oss, en del i kretsloppet. I detta fall läggs dessa på deponi, alltså tippen, till ingen nytta. 
 
De vill elda trä (träpellets eller kutterspån) och för att förbättra ekonomin låter de detta blandas upp med hästgödsel. Med en massa extra transporter på köpet... Som hästägaren får betala, förstås. Det är väl inte heller så miljövänligt... Fast det skrev de inte. Istället vill de få det att låta som att gödsel är farligt, nästan onaturligt. Kom och köp konserverad gröt...
 
De tycker också att det är ett bra argument att hästar inte äter deras strö. Jag vet inte varför de skriver så. Jag förstår om inte alla kan eller vill ha halm som strömedel. Men jag ser det som en stor fördel just att hästen också kan låta av det. Bra sysselsättning för ett djur som av naturen är skapat att äta och tugga väldigt många timmar, för mentalt och fysiskt välmående. Kanske inte viktigast delen i denna debatt, men för mig ännu ett tecken på att de babblar om sådant som de inte begriper.
 
Ja, jag förstår att hästgödsel kan vara ett praktiskt problem för häststallar i tätort. Men även dessa hästar äter foder som är producerat på åkrar. Åkrar som behöver växtnäringsämnen för att ge nya skördar. Näringsämnen som inte ska ligga som ett problem på tippen. Och helst inte ligga och läcka i högar i små rasthage heller. Utan som ska ses som den resurs som det är. Det finns mycket att jobba för en bra gödselhantering i hästbranschen, men låt oss då har ett klokt kretslopp som mål, och låt oss inte luras av vackra ord om förnybar energi. 
 
 
 
1 kommentar
Titti

Tack för det, Helena! Deras reklam har fått mig att se rött! De inleder med att säga att hästgödsel är ett miljöproblem idag (fel) och fortsätter sedan med att man måste lägga det på hög i åtta månader för att bakterierna ska försvinna!!! Hål i huvudet! Anledningen till att man lagrar hästgödsel är för att den är strörik och måste komposteras för att växtnäringen ska bli tillgänglig för den växande grödan och lättare att sprida på åkern.Under komposteringsprocessen ökar antalet mikroorganismer (bakterier) och det är ju det man vill! Fortsättningsvis påstår det att gödseln avger giftiga gaser! Spännande! Undrar vad de hästägarna har fodrat sina hästar med? Hästgödseln innehåller ingenting annat än det som man har stoppat in i munnen på hästen och det ska återföras till åkern för att återigen kunna tas upp av växande gröda. Det är det som kallas kretslopp. Enligt företaget eldas gödseln och askan (med alla växtnäringsämnen) läggs på deponi! Inte värst miljövänligt! Det står dem fritt att elda sin skogsråvara (spånet) och utvinna energi, varför det ska gå via stallet finns det bara en förklaring på och det är inte av miljöskäl: Det är för att man först kan ta betalt för uthyrning av container, för ströet och för transporterna och sedan dessutom för energin. Jättesmart affärsidé, men det är banne mig ingen miljöinsats. Det är rent bondfångeri! Vill tillägga att det säkert finns hästanläggningar nära värmeverk som kan ha kvittblivningsproblem med sin gödsel, där detta kan vara en godtagbar, logistisk lösning, men att påstå att det är en lösning på ett problem orsakad av miljöfarlig hästgödsel, är ren och skär lögn!

Svar: Precis så. Tack för det!
Helena