Träna på att tävla

 
Pay and jump heter det numera, fast jag säger träningstävling ibland. Det är väl ingen tävling alls om man ska vara noga, utan bara en bra träning för att bli redo att tävla. Det är nyttigt. På Tranås ridklubb får alla som vill köpa deltagarrosett, hur det än gått. Det är bra.
 
Fast det är förstås roligare när det har gått bra. Det har det gjort för Unni de tre gånger hon och Denver varit med, nu senast i söndags. Första gången red de 40 cm, andra 50 cm, och nu var det dags för 60 cm. Jag tyckte att man kanske kunde nöjt sig med 50 cm en gång till.
Det tyckte inte Unni, så 60 cm fick det bli. Denver är ju rutinerad och bussig, och Unni utvecklas jättebra. Så hon fick förstås rätt. Felfritt, stadigt och en runda som följde planen. Jag filmade den, och jag måste erkänna att filmen är mycket sämre än ritten, och särskilt början som jag inte lyckades få bort. Så ni får hela, om ni vill se deras runda:
 
https://www.youtube.com/watch?v=efINogHe-OY
 
Nästa gång blir det 60 cm igen, säger hon. Låter bra, tycker jag. Kan vara klokt att hinna med och befästa lite. Eller som hon själv sa: Det gick bra och bra känsla, men jag var så koncentrerad på alla vägar att jag glömde jobba lite mer med tempot. Det ska jag försöka nästa gång.
 
Som sagt; det är mycket att träna på. Det är minsann inte bara att komma över hinderna.Det kan ju se lätt ut, men man måste öva om man ska kunna få till helheten. Och det är inte samma som på träning, inte ens på pay and jump. Bra att ha med sig en trygg häst som tar det hela med spetsade öron och gör livet lättare när man ska lära sig! 
0 kommentarer

Nu är det klippt...

Jodå, vi har också en klippmaskin (som vi använder ibland), och täcken (som vi inte använder särskilt ofta). Så i förra veckan åkte klippmaskinen fram, och vi klippte en del av Denvers hals. Han kan bli lite varm på träningarna, nu när Unni rider med mera tempo, så då kändes det dags.
 
Denver hade inte heller, till skillnad från Muska, börjat fälla särskilt mycket. Det känns bättre att klippa innan man risker att toppa den nya sommarpälsen, som ju då kanske blir lite sämre, tänker jag. Jag vill ju att den ska ge bra skydd mot både regn och flugor, så helst klipper jag inte när de har kommit igång med fällningen ordentligt.
 
Vi klippte inte så mycket. Dels för att jag tror att det räcker för att lufta det parti som blir varmast och svettigast. Dels för att vi vill undvika täcken av många skäl. Om man bara tar nedre delen av halsen så funkar skyddet mot nederbörd bra ändå.
 
Att halsen sedan ser väldigt elegant och snygg ut på underlinjen är en annan sak. Eller, som Peppe säger, att de får ful färg och inte blir alls så blanka och fina som annars - man kan se det på olika sätt. Men vi klipper inte för utseende, bara för funktion, och nu hoppas vi att både Denver och Unni ska vara nöjda. Väldigt snäll att klippa var han också - men han är ju snäll med det mesta.
 
 
0 kommentarer

Som KAN orsaka skada?

I förslaget till ny djurskyddslag föreslås ett förbud mot utrustning som kan orsaka skada. Har du tänkt på vad det verkligen innebär? KAN orsaka skada?!

Det står om det långt in i texten, på sidan 304 av det 407 sidor långa underlaget, och det göms under den förminskande rubriken ”Förslag som inte bedöms ha några konsekvenser av större betydelse”, så jag förstår om du inte lagt märke till det. Jag får erkänna att jag har inte läst alla de 407 sidorna, men kanske borde… För jag håller inte med, inte alls!

Så här står det under rubriken 19.10.4 Förbud mot att tillfoga skada och använda viss utrustning: ” I avsnitt 7.11 har föreslagits ett uttryckligt förbud mot att tillfoga djur skada och att använda utrustning som kan orsaka djur lidande eller skada”… ”Bestämmelsen bedöms däremot inte allmänt medföra att metoder och utrustning som är tillåtna att använda idag blir förbjudna i framtiden.”…”Till exempel regleras i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:43) om hästhållning att utrustning till hästar ska vara väl anpassad, utformad och anbringad samt i sådant skick att den inte orsakar skador eller sjukdom. I Statens jordbruksverk föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:43) om träning och tävling med djur slås t.ex. vidare fast att utrustning, hjälpmedel eller metoder inte får användas på sådant sätt att det medför skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. Även om det inte helt kan uteslutas att bestämmelsen i något fall medför att viss utrustning blir förbjuden borde sådan utrustning som idag är känd som olämplig att användatill djur sannolikt redan träffas av de ovan nämnda förbuden eller bestämmelserna om utrustning i Jordbruksverkets föreskrifter. Förslaget bedöms därför sammanfattningsvis inte leda till några nya, negativa konsekvenser för enskilda eller för företag. Inte heller bedöms myndigheterna påverkas nämnvärt av förslaget.”

Jag tänker precis tvärtom. Detta är en enorm skillnad! Självklart ska vi inte använda utrustning så att djuren skadas, och förstås ska det gå att stoppa de som orsakar djuren lidande, t.ex. genom felaktig användning av utrustning. Och det är klart att det är lätt att tänka på grymma varianter som stackel (halsband för hund med piggar in mot halsen) och andra hemska saker när man läser detta.

Men, handen på hjärtat; vilken sadel kan inte orsaka skada? Fel anpassad, fel sadel till fel häst så kan en alldeles utmärkt sadel orsaka skavsår, ryggömhet med mera. För att inte tala om bett. Det största problemen med betten sitter faktiskt i andra änden av tygeln/tömmen. ALLA bett kan orsaka skador! Och nästan all annan utrustning med. Täcken självklart, selar, grimmor. I fel händer eller när det inte passar just den hästen.

Så jag tycke att förslaget innebär en risk för enorma konsekvenser, om det hamnar i händerna på en kontrollant som vill förbjuda saker, kanske i värsta fall förbjuda att vi rider och kör hästar – det är ju en skaderisk (det är det i hagen med, men på ett lite annat sätt). De formuleringar som finns idag är betydligt mer ändamålsenliga, tycker jag.

Jag är mån om hästarna och deras välfärd, men jag tror inte att något blir bättre med just detta förslag. Jag hoppas att det kommer att ändras innan den nya lagen beslutas.

 Jag har sett många hästar med den här typen av utrustning (nosgrimma) som har skador i munnen - betyder det att det alltid är fel, eller kan det bero på hur man anpassar och hanterar utrustningen?
2 kommentarer