Frågor och funderingar

 
Frågor och funderingar var rubriken på sista bilden när Jordbruksverket presenterade den nya djurhälsolagen, Animal health law, alltså den nya EU-förordningen i tisdags. Och nog har jag funderat en del, både före och efter. Jag tror att det är hög tid för hästvärlden att sätta sig in i de alternativ som finns och att agera för att det ska bli bra. Eller med andra ord; jag tror det finns risk att det inte blir bra alls...
 
En kort summering av en liten del av allt det som de nya reglerna innehåller visade att alla platser som har häst ska vara registrerade. Alltså ungefär som det som redan idag gäller alla som har kor, getter, får och grisar. För de djurslagen finns också krav på att förflyttning av djur ska registreras digitalt, och det främsta syftet med detta är att kunna göra smittspårningar. För hästar ska det inte bli krav på sådan registrering, MEN det kommer istället ett krav på journalföring av förflyttningar. 
 
Vad precis som skulle journalföras var ännu lite oklart, men det skulle kunna vara även alla resor för träning till närliggande ridhus, tävlingar, och förstås alla längre resor. Även om journalföringen då kan ske genom en anteckning i en pappersjournal, så kan det bli väldigt mycket som ska antecknas. Mycket jobb, ännu en punkt att kontrollera, och som dessutom är rätt svår att kolla på riktigt. 
 
Motivet är förstås smittskydd, igen. Och det är ingen tvekan om att hästvärlden behöver bli mycket bättre på detta. Frågan är dock om detta är en insats som kommer göra skillnad och som ger en nytta som svarar mot kostnaden. Det borde utredas och beskrivas - nu!
 
För noteringar i pappersformat hos alla stall kräver en stor insats om man vill följa upp det. Och frågan är om det är tillräckligt viktig information. Som jag ser det kan vi börja med att fokusera på de största riskerna och lägga krutet där. Statens veterinärmedicinska anstalt presenterade nyligen en uppföljning av de senaste årens kvarkafall, och kunde konstatera det som alla veterinärer redan anat. Alla fall av kvarka var kopplade till import av häst, eller till köp från handelsstall som även hade importer. 
 
Ändå är det fortfarande väldigt bristfällig koll av hästar som passerar gränsen. Man följer inte upp om de verkligen har hälsointyg, som det faktiskt är krav att de ska ha. Många slinker igenom. En hel del köpare och handlare tycker det är smidigt att fuska och "glömmer" kravet på hälsointyg. Den biten ska bli bättre, och det ska skärpas upp hur hälsointyg ska läggas in i TRACES, som är datasystemet för dessa intyg, och som idag inte krävs för de flesta transporter av hästar. Men det sades inget om i vilken grad kontrollen också skärps. 
 
Jag tänker att det kanske kunde räcka att satsa på att jobba mer på att ha koll just på hästar som kommer in till landet. Eftersom det är de som är den största risken både för kvarka och ännu värre sjukdomar, som vi ännu varit mer eller mindre förskonade ifrån. Om vi lyckas med det så kommer det att göra skillnad. Särskilt om hästägarna också lär sig att verkligen isolera och kolla nyanlända hästar. Bättre att lägga fokus på detta än att skriva pappersjournaler som varken kommer fungera eller kunna användas effektivt. Att registrera alla anläggningar med häst kommer nog att vara ett tillräckligt stort steg. 
 
Så även om jag tycker att smittskydd är viktigt så kan jag inte hålla med den jurist som försökte få oss att se att journalföring löser problemet med de hot i form av allvarliga sjukdomar som finns i närliggande länder. Smittrisken med resorna blir inte mindre av att vi som sköter oss skriver upp varje liten förflyttning vi gör med våra hästar. Jag hoppas att det ska bli en konsekvensutredning värd namnet om detta. Om hästfolket kan rösta fram Jerringprisvinnare flera gånger så borde vi kunna höras även i denna viktiga fråga. Jag tror det är dags att göra det nu!
 
 
0 kommentarer