Nionde månaden

Nionde månaden är ju inte den sista dräktighetsmånaden för ett sto, om allt går som det ska. Men det är ändå en månad som jag brukar försöka räkna ut när den är (kom fram till att det måste vara tiden mellan att åtta och nio månader av den beräknade dräktighetstiden har gått, alltså när det är ungefär 2-3 månader kvar till fölning). Mina ston är i den fasen nu, och har därför blivit vaccinerade ännu en gång mot virusabort (herpesvirus).
 
Att vaccinera mot herpesvirus ger inget fullständigt skydd, men jag väljer ändå att vaccinera. Då gör jag vad jag kan, tillsammans med andra insatser, som förstås är minst lika viktiga. Vi kan inte separera tränande/tävlande hästar helt från avelsstona - de går alla tillsammans i vår lilla flock på fem hästar. Men vi undviker att stalla upp borta, och undviker direkt hästkontakt när vi är på träning eller tävling. Förstås byter vi kläder om vi besöker ett annat stall. Så med smittskyddstänk i kombination med vaccination hoppas jag att vi ska slippa förlora föl på grund av virusabort, en smitta som cirkulerar lite då och då.
 
Och snart är det dags för ännu en vaccination av mina högdräktiga ston. Om jag menar att man kan välja eller välja bort att vaccinera mot virusabort, lite beroende på situation, så tycker jag att en vaccination mot stelkramp (och gärna hästinfluensa) bör alla ston få ungefär 1-2 månader innan beräknad fölning.
 
Stoets skydd kan vara alldeles tillräckligt utan denna spruta, om hon är regelbundet vaccinerad innan. Men genom att fylla på i slutet av dräktigheten får man upp halterna av dessa antikroppar till en nivå som räcker för att ge även fölet ett gott skydd under sina första månader. Fölet får antikropparna genom råmjölken, så för att lyckas krävs både bra halter i råmjölken och att fölet får i sig tillräckligt med råmjölk.
 
Det unga fölets skydd mot infektioner är helt beroende av denna passiva immunitet som det får från sin mamma. Fölets immunförsvar är outvecklat och kan inte svara på vaccination under de första månaderna. Så att vaccinera ett ungt föl fungerar inte. Man brukar vänta tills de blivit sex månader, om mamman varit väl vaccinerad. Om hon inte är det så kan man börja vaccinera fölet från 3-4 månader ålder, men eftersom det fortfarande finns risk för ofullständigt skydd då så brukar man rekommendera att dessa föl sedan "börjar om" när de blivit sex månader. Krångligt och dyrt alltså.
 
Så jag ska snart "vaccinera mina föl" för första gången, och hoppas att jag lite längre framåt våren får träffa dem pigga och glada. Jag kommer vaccinera stona både mot stelkramp och influensa då. Selkrampen är förstås allra, allra viktigast. Hästinfluensa är rätt sällsynt i Sverige just nu (tack vare att många är så duktiga på att vaccinera), men om den kommer så är de unga fölen allra känsligast. Man kan fylla på skyddet med samma spruta, så det kommer jag att göra. Vill du läsa mer om detta finns det på SVAs sida: http://www.sva.se/djurhalsa/hast/infektionssjukdomar-hast/hastinfluensa
 
0 kommentarer