Dags för djursjukdata?

För kor finns något som heter djursjukdata. Det betyder att varje diagnos kopplas till individen (kons öronnummer), och sedan kan dessa uppgifter komma till nytta både i avelsarbetet och i uppföljning inom gården. Genom kons nummer vet man hennes härstamning, och man har lyckats avla för friskare kor med mindre risk för vissa sjukdomar.

Hos hästar finns också många sjukdomar med ärftliga inslag. Ibland vet vi precis vad de beror på, som när det är en ärftlig defekt som slinger hos russ (cerebellär ataxi). Ibland vet vi att både arv och miljö spelar in, som t.ex. fång och sommareksem. Även mer diffusa begrepp som hållbarhet går det att hitta ärftliga inslag i. Och ju bättre metoder man har ju tydligare går det att följa upp.

Om man fick varje diagnos kopplad och kodad till individen och rapporterad till ett samlat register så skulle man kunna göra mycket mer för att avla för friska hästar. Vi har ju redan hästpass och varje häst ska ha ett unikt nummer. Så grunden finns faktiskt redan. Men det finns inga krav på att samla in och ha fungerande djursjukdata för häst. Inte än i varje fall.

Frågan är också om hästägarna är redo och om de ser fördelarna. Det är ju inte alltid roligt att ha hästen som nedärver ökad risk får vissa sjukdomar. Så jag tror inte att det skulle vara helt enkelt. Men jag tror det vore väldigt bra. För väldigt många.

 

 

 

1 kommentar
Desiree Jonsson

Bra förslag, men jag tror inte hästägarna är redo.

Anledningarna är flera och jag går inte in på dem, men ser jag till min egen situation är varken min rasförening eller våra distriktsveterinärer beredda på något sådant (tyvärr).

Svar: Jag är rädd att du har rätt. Kanske är inte heller beslutsfattarna redo. Men vi missar en viktig möjlighet.
Helena