Ny djurskyddslag på gång

 
Arbetet för en ny djurskyddslag påbörjades för många år sedan. Det gjordes en stor utredning, och det togs fram förslag, men sedan tog det stopp. Så småningom kom processen igång igen. I våras presenterades förslaget, och i förra veckan beslutade riksdagen om ny djurskyddslag. Den ska gälla från 19 april 2019.
 
Regeringen framhäver gärna det som är nytt och ändrat, förstås. Det finns en del sådant, men till stora delar känner man igen sig i den gamla djurskyddslagen, som alltså ännu gäller (och ett litet tag till). Att några djurslag förbjuds på cirkus har du kanske läst om. Är det några andra skillnader då?
 
En sak som lyfts av landsbygdsministern är att djur som tävlar och gör prov har fått ett stärkt djurskydd. Om man läser i den gamla djurskyddslagen står det:

17 § Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid film-, videogram- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten.  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om sådan användning av djur.

18 § Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som är otillåtna.
 
Om man då läser i den nya lagens tredje kaptitel om detta - då står det så här (jag hoppar över de delar som innehåller bemyndiganden om ytterligare bestämmelser, och har markerat detta med streck):

1 § Det är förbjudet att, på ett sådant sätt att djur utsätts för lidande, träna djur för eller använda djur vid
1. Tävlingar eller prov,
2. Ljud- och bildinspelningar, eller
3. Föreställningar eller andra förevisningar som anordnas för allmänheten.
---

2 § Ett djur som tränas för eller deltar i en tävling eller ett prov får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament.
---

Vid en hastig genomläsning kan det vara lätt att tro att det står detsamma, med lite annan ordföljd. Men det finns en viktig skillnad. I texten om dopning står det nu ett litet "kan". Som KAN påverka djurets prestationsförmåga eller temperament. Det är viktigare än man tro vid en första anblick. Jag har på nära håll följt väl dokumenterade fall av dopning, fall som för den vanliga hästägaren var uppenbar dopning. Men som inte gick till fällande dom, för ingen lyckades bevisa att medicineringen verkligen hade påverkat hästens prestationsförmåga. Snart räcker det med att det KAN göra det. En stor skillnad i bevisläge, och en viktig skärpning av dopningsreglerna!

En annan liten, men viktig, skillnad gäller anmälningsplikten för djurhälsopersonal. Idag står det:
Om den som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, ska denne anmäla detta till kontrollmyndigheten.

Här har det lagts till en liten bisats på slutet: "om inte bristen är lindrig och rättas till omgående." Visserligen tror jag att det är ungefär så som de flesta veterinärer har valt att läsa och tolka det hela. Men det känns ändå väldigt skönt att det justeras till en rimligare handläggning. Att anmäla alla småsaker till länsstyrelsen känns som dåligt utnyttjande av allas kompetens.

Ja, detta var inte allt som ändrats förstås. Men jag tror att det får räcka för idag. Kanske återkommer jag senare. Och annars kan du läsa mer på https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/ny-djurskyddslag-beslutad-av-riksdagen/

 
0 kommentarer

Nya regler om tävling idag

Idag träder Jordbruksverkets nya föreskrifter om tävling i kraft. Föreskrifterna kallas för L17 till vardags, och du kan hitta verkets egen sammanfattning om dem här: http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/aendrade-traenings-och-taevlingsregler-ska-staerka-djurskyddet-2521574 På hemsidan kan du också läsa föreskrifterna i sin helhet.
 
Det har nog varit helt nödvändigt att ändra konstruktionen om dopning. Det kommer nya läkemedel och behandlingar mycket snabbare än vad Jordbruksverket hinner med att uppdatera sina föreskrifter. Det är ju en rätt omständlig process. Och jag tror att hästägare redan är vana att kolla in information om dopning på sportens egna sidor.
 
Däremot tror jag att alldeles för många tänker för lite på hur mycket som faktiskt är dopning! Jag skrev ju nyligen om hur en person lånat en salva med antibiotika av en vän för att behandla ett sår. Solklart dopningsklassat medel, som användes på en häst innan tävling. Och har du koll på alla medel mot flugor och andra kryp?
 
Eller har du tänkt på att även utställning är tävling, som faller under dopningsreglerna? Att det inte krävs tävlingsveterinär där undantar ju inte utställningen från alla de andra reglerna.
 
Hur man ska se på en riksutställning kopplat till kravet på veterinär närvaro är fortfarande lite luddigt, tycker jag. Om det är att se som ett mästerskap på nationell nivå så krävs veterinärbesiktning innan start. Verkar helt orimligt, så jag väljer att tänka att en riksutställning är inget mästerskap, bara en utställning som är öppen för deltagare från hela landet, ungefär som en nationell tävling.
 
När det gäller kravet på tävlingsveterinär så finns det däremot en ändring som gäller sportkörning. Det har ju ibland tolkats lite olika vad som menats med det som stöd förut, så jag tycker att det är bra att det blir tydligare. I fullständig tävling krävs besiktning före start i dressyr och precision, och i maraton krävs dessutom veterinär närvaro under hela tävlingen.
 
0 kommentarer

Klipper du känselhåren?

Det är modernt att raka bort "onödiga" hår, på både människor och djur. Hästar helklipps allt oftare, och då även på huvudet. Och även annars kan det hända att man vill snygga till hästen i ansiktet. Då kan det hända att även känselhåren ryker.
 
Men har du funderat på varför de finns där? De är hästens "morrhår", och hjälper hästen att uppfatta sin omgivning. Jag tror att de flesta förstår att katter behöver sina morrhår. Hästarna bör av samma skäl få behålla sina känselhår. De hjälper hästen att undvika skador och kompletterar övriga intryck.
 
Det står också i föreskrifterna om hästhållning att de inte bör klippas. Bör är inte ett absolut förbud, men visar ändå att man anser att det är viktigt att sträva efter.
 
För hästarnas skull vill jag passa på att påminna om att de vill få behålla sina känselhår, både runt mule och ögon. Som med det mesta annat så finns de där av en anledning, och den tycker jag att vi ska respektera. Om du inte tycker det är snyggt kanske du kan tänka att det är intressant och fascinerande?
 
 
1 kommentar