Små ändringar

Efter lång tid och flera remisser kom till slut beslutet om nya föreskrifter för hästar. På Jordbruksverkets hemsida publicerades nyheten och de nya föreskrifterna igår: http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/nya-foereskrifter-om-haesthaallning-2823062
Reglerna gäller från den 1 mars. Och det är rätt få nyheter i dem. Det som alla verkar fokusera på är att spiltor inte förbjuds, utan att befintliga spiltor får fortsätta att användas. Och så har det ju varit i den tidigare föreskriften också.
 
I varje fall ännu så länge. Just nu pågår ju en utredning om just spiltor. Jordbruksverket utreder konsekvenserna av ett eventuellt förbud mot spiltor (och mot uppbundna kor), och den utredningen är inte klar ännu. Dessutom kommer det ju en ny djurskyddslag lite senare i vår. Utredningen kopplar förstås till den.
 
Så när den är på plats och utredningen är gjord kanske det kommer nya regler. Vi får se.
 
En nyhet i de nya föreskifterna är en ändring i reglerna om takhöjd. Förut har det gällt 1,5 x mankhöjden, dock lägst 220 cm. Nu är det generella måttet om 2,20 m borta, och det gör skillnad för alla hästar av ponnystorlek (utom maxade d-ponnyer). För en ponny på 130 cm i mankhöjd kommer det att gälla minst 195 cm i takhöjd framöver.
 
En annan ändring är att det tidigare varit ett allmänt råd att man inte bör klippa hästens känslehår. Nu är det en föreskrift om att känslelhåren (runt mule och ögon) inte får klippas.
 
På det hela taget är det väl inga större sensationer. Kanske lika klokt det, för frågan är hur länge de står sig innan det måste göras en ny ändring.
 
 
3 kommentarer

Behåll spiltorna!

 Nu utreds konsekvenserna av att förbjuda att hästar bor i spiltor. Nästan genast är reportrarna ute hos ridskolor och rapporterar om hur dyrt det kommer bli att bygga boxar till alla ridskolehästarna. Och de ser att det blir bara hälften så många platser kvar, eftersom boxar är större.

Ja, det är nog allra mest ridskolehästar och en del kallblod som bor i spilta. Till stor del hästar som är ute och rör sig många timmar varje dag. Och oftast i flock. Så på sätt och vis har de ett bättre liv än många hästar i box, dom sedan får vara ute en kort stund i en hage som närmast liknar en utebox.

Och helt klart skulle en lagändring påverka ekonomin för alla som behöver bygga om fler att klara lagens krav. Det kan verkligen behövas stöd till ridskolorna.

Men varför prata så mycket om att riva spiltor och bygga boxar i befintliga stallar?

Jag tycker det vore mycket bättre att behålla spiltorna i ridskolestallet, så att eleverna kan borsta och sadla där. Jag har själv en spilta i mitt gamla stall. Bra som träningsplats, så de lär sig stå uppbundna.

Men det är ingen tvekan om att hästar mår bättre av större rörelsefrihet än vad en spilta ger, när det handlar om många timmar i följd. Hästar sover ju inte åtta timmar i följd som vi, utan vill röra sig regelbundet. Dygnet runt, med pauser för vila.

Så bygg en lösdrift till ridskolehästarna. Där kan de må gott hela sin lediga tid. Kunna röra sig, leva i flock och må bra. Oftast mycket billigare att bygga. Och bättre för hästarna.

En och annan box behövs förstås också, åtminstone som sjukbox. Men låt spiltorna vara kvar och tänk lite större än att två spiltor byggs om till en box. Så kan ridskolan ha kvar alla hästar också.

 
2 kommentarer

Blir det bättre?

 Konkurrensverket har granskat djursjukvården, kan man läsa i senaste numret av Råd & rön. Tidningen skriver att Konkurrensverket vill utvidga konsumenttjänstlagen så att den omfattar behandlingar av levande djur och att veterinärvård ska kunna behandlas av Allmänna reklamationsnämnden.

Då blir veterinärer skyldiga att avråda från behandling, till exempel om djuret är för sjukt”, säger Leif Nordqvist, utredare på Konkurrensverket. Det kan ju låta fint.

Men jag blir orolig. Tror de verkligen att det skulle bli bättre? Och har de satt sig in i övrig lagstiftning på området ordentligt? Djurägaren är redan idag skyldig att skydda sitt djur från onödigt lidande. Självklart är veterinärer därmed skyldiga att avråda från behandling om djuret är för sjukt. Inte av ekonomiska skäl, men av djurskyddsskäl.

Och visst händer det att djur överbehandlas idag. Veterinärerna har säkert sin del i detta. Men jag tror att djurägare som vill klamra sig fast vid den sista gnuttan hopp är en viktigare faktor. Fler och fler vill ”rädda” djur, och djur spelar en väldigt stor roll som vänner och familjemedlemmar.

Men veterinärens arbete kan redan idag granskas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Förvisso en rätt långsam hantering av ärenden, men jag tvivlar på att något blir bättre av att lägga till en myndighet till i sammanhanget.

Jag gillar inte tanken på att jämföra vård och köp av djur med att köpa varor och tjänster. Jag tycker det vore mycket mer angeläget att få bort djuren från konsumentköplagen än att lägga till dem i konsumenttjänstlagen. Även när alla förutsättningar är bra och alla gör enligt regelboken händer det ju att det går dåligt med en behandling. I värsta fall att djuret dör.

Det är hemskt och sorgligt när det sker, men det behöver inte vara någons fel. Och jag tror att om veterinärer ska hållas ansvariga för sådana händelser, när de inte beror på misstag, så kommer det att leda till att djursjukvård blir betydligt dyrare. För att veterinärerna vill ta extra prover, dubbelkolla saker och skaffa sig dyra försäkringar för att skydda sig vid sådana händelser.

Konkurrensverkets granskning hade haft sin början i klagomål om ökande kostnader för djursjukvård. Detta hade de därför granskat, och de hade funnit att konkurrensen var god mellan veterinärer, och att det finns möjlighet att välja. De kom fram till att de ökande kostnaderna beror på en hög betalningsvilja och önskemål om avancerad vård, som gör att även kostnaderna för försäkringar ökat. Konkurrensverket vill därför att det ska bli lättare att jämföra försäkringsbolag och att kunna byta.

Det kanske kan vara en tanke. Men att föra in vård av levande varelser i något som ska hanteras av Allmänna reklamationsnämnden tror jag kan blir riktigt tokigt. Jag hoppas att det aldrig kommer längre än till att bli ett förslag.

 

0 kommentarer