Nytt förslag

 
Nu har Jordbruksverket presenterat ett omarbetat förslag till nya djurskyddsregler för häst. Det förslag som var på remiss förra året fick så många synpunkter att de valde att omarbeta det och komma ut med en ny remiss. Nu finns den på Jordbruksverkets hemsida så att vem som vill kan läsa och svara senast i början av april.
 
Jag skrev om det förra förslaget och hade en del synpunkter då. Jag är glad att de saker som jag reagerade emot då är ändrade i det nya förslaget. Det känns särskilt bra att de synpunkter som lämnades från flera olika håll också ledde till en ändring. Det är ju det som är vitsen med en remiss. Bland annat har de ändrat den ganska knöliga regeln om hur boxmått skulle beräknas och ersatt med en tydligare tabell. Jag tror det blir mindre fel så.
 
Så nu har vi alla chansen igen. Läs och begrunda, och svara om det finns saker som du tycker ska ändras. Man kan förstås även svara för att visa att man håller med.
 
Läs konsekvensanalysen även om den är lång. Där kan man få förklarat lite mer om hur de motiverar texten och vad de läser in i de föreslagna reglerna. Det kan ge viktiga upplysningar, och mer kött på benen än att bara läsa förslaget till föreskrifter.
 
Ett exempel på detta är: "13 § Hästar ska hållas så att de utan svårighet kan upprätthålla sin värmebalans." När man sedan läser motiveringen och förklaringen så avslutas den med att Jordbruksverket menar att skrivningen innebär att det blir tydligare att det inte är tillåtet att använda täcke om hästen blir för varm. Kanske det stämmer, eller så kanske inte alla alls förstod att det betydde det? Nu finns ett allmänt råd om att täcke endast bör användas vid behov. I den nya regeln står inget alls om täcke. I grunden tycker jag att det är bra att man inte snöar in på olika detaljer, för det finns ju olika situationer och olika sätt att lösa dem. Samtidigt är det förstås också viktigt att alla lätt kan förstå vad en regel verkligen innebär.
 
Det är också intressant att konstatera att detta förslag kommer ut samtidigt som det nya förslaget till djurskyddslag är ute. I vissa fall skriver de om samma saker men på lite olika sätt. Det gäller till exempel reglerna om utrustning, där jag tycker att Jordbruksverkets formulering är bättre. Även reglerna om spiltor skiljer sig lite. Nu är ju inte den nya djurskyddslagen på plats än, och det förslag som finns kan förstås komma att ändras. Så jag kan förstå att Jordbruksverket ändå väljer att gå fram med nya regler nu, trots allt.
 
Om du vill vara med och påverka så är det nu du har chansen. Mycket bättre och effektivare än att klaga sedan. Så läs gärna, svara om du vill, och kom ihåg att det fortfarande bara är ett förslag. Även de nuvarande gällande reglerna finns förstås på Jordbruksverkets hemsida.
 
1 kommentar

Tävlingsveterinär på utställning?

Jordbruksverkets föreskrifter om tävling är ute på remiss just nu. Om du vill läsa och svara så finns remissen på deras hemsida, och du måste svara senast 12 mars. Ändringarna handlar främst om dopningsreglerna, där medicinlistan tas bort på grund av svårigheter att hålla den aktuell.
 
När jag läste remissen fastnade jag dock för en helt annan sak, som jag inte lagt märke till förut. Det finns en bilaga som handlar om klassificering av tävlingsformer, och den styr i vilken grad som man behöver ha tävlingsveterinär. Tävlingar som klassas som låg risk behöver inte ha tävlingsveterinär.
 
Om dessa tävlingsformer som är klassade som låg risk hålls som mästerskap på nationell eller internationell nivå så graderas de upp till medelhög risk. Då blir det krav på veterinärbesiktning före start. Detta vet de flesta, och det är denna regel som gör att de lätta klasserna på fjord-SM ändå kräver veterinärbesiktning.
 
Vad som fick mig att hoppa till var att numera finns även utställning med bland tävlingsformer med låg risk. Ja, det känns ju OK, men är det en tävlingsform? Och framför allt vad är då ett mästerskap på nationell nivå i utställning? Finns det? Eller är det så illa att det är alla riksutställningar? Jag har svårt att tro att det har funnits tävlingsveterinär på plats vid olika rasers riksutställningar i fjol...
 
Och jag tror lika lite att det skulle vara till nytta. Då får ju hästen först visas vid hand för veterinären för att sedan göra ungefär samma moment i "tävlingen". Känns som en helt onödig kostnad utan vinst för djurskyddet.
 
Jag hoppas att det är jag som övertolkar. Jag är dock lite orolig för att någon annan också skulle kunna göra det. Så jag hoppas att utställning räknas som låg risk, oavsett nivå på utställningen. Om det ens ska räknas som en tävling med hästar? Det är ju inte prestationen som bedöms.
 
Om du vill se föreskriftsförslaget och eventuellt påverka hur den slutligen utformas så har du alltså chansen nu. Vem som vill får lov att läsa och svara.
 
 

 

0 kommentarer

Som KAN orsaka skada?

I förslaget till ny djurskyddslag föreslås ett förbud mot utrustning som kan orsaka skada. Har du tänkt på vad det verkligen innebär? KAN orsaka skada?!

Det står om det långt in i texten, på sidan 304 av det 407 sidor långa underlaget, och det göms under den förminskande rubriken ”Förslag som inte bedöms ha några konsekvenser av större betydelse”, så jag förstår om du inte lagt märke till det. Jag får erkänna att jag har inte läst alla de 407 sidorna, men kanske borde… För jag håller inte med, inte alls!

Så här står det under rubriken 19.10.4 Förbud mot att tillfoga skada och använda viss utrustning: ” I avsnitt 7.11 har föreslagits ett uttryckligt förbud mot att tillfoga djur skada och att använda utrustning som kan orsaka djur lidande eller skada”… ”Bestämmelsen bedöms däremot inte allmänt medföra att metoder och utrustning som är tillåtna att använda idag blir förbjudna i framtiden.”…”Till exempel regleras i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:43) om hästhållning att utrustning till hästar ska vara väl anpassad, utformad och anbringad samt i sådant skick att den inte orsakar skador eller sjukdom. I Statens jordbruksverk föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:43) om träning och tävling med djur slås t.ex. vidare fast att utrustning, hjälpmedel eller metoder inte får användas på sådant sätt att det medför skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret. Även om det inte helt kan uteslutas att bestämmelsen i något fall medför att viss utrustning blir förbjuden borde sådan utrustning som idag är känd som olämplig att användatill djur sannolikt redan träffas av de ovan nämnda förbuden eller bestämmelserna om utrustning i Jordbruksverkets föreskrifter. Förslaget bedöms därför sammanfattningsvis inte leda till några nya, negativa konsekvenser för enskilda eller för företag. Inte heller bedöms myndigheterna påverkas nämnvärt av förslaget.”

Jag tänker precis tvärtom. Detta är en enorm skillnad! Självklart ska vi inte använda utrustning så att djuren skadas, och förstås ska det gå att stoppa de som orsakar djuren lidande, t.ex. genom felaktig användning av utrustning. Och det är klart att det är lätt att tänka på grymma varianter som stackel (halsband för hund med piggar in mot halsen) och andra hemska saker när man läser detta.

Men, handen på hjärtat; vilken sadel kan inte orsaka skada? Fel anpassad, fel sadel till fel häst så kan en alldeles utmärkt sadel orsaka skavsår, ryggömhet med mera. För att inte tala om bett. Det största problemen med betten sitter faktiskt i andra änden av tygeln/tömmen. ALLA bett kan orsaka skador! Och nästan all annan utrustning med. Täcken självklart, selar, grimmor. I fel händer eller när det inte passar just den hästen.

Så jag tycke att förslaget innebär en risk för enorma konsekvenser, om det hamnar i händerna på en kontrollant som vill förbjuda saker, kanske i värsta fall förbjuda att vi rider och kör hästar – det är ju en skaderisk (det är det i hagen med, men på ett lite annat sätt). De formuleringar som finns idag är betydligt mer ändamålsenliga, tycker jag.

Jag är mån om hästarna och deras välfärd, men jag tror inte att något blir bättre med just detta förslag. Jag hoppas att det kommer att ändras innan den nya lagen beslutas.

 Jag har sett många hästar med den här typen av utrustning (nosgrimma) som har skador i munnen - betyder det att det alltid är fel, eller kan det bero på hur man anpassar och hanterar utrustningen?
3 kommentarer