Ny djurskyddslag på gång

 
Arbetet för en ny djurskyddslag påbörjades för många år sedan. Det gjordes en stor utredning, och det togs fram förslag, men sedan tog det stopp. Så småningom kom processen igång igen. I våras presenterades förslaget, och i förra veckan beslutade riksdagen om ny djurskyddslag. Den ska gälla från 19 april 2019.
 
Regeringen framhäver gärna det som är nytt och ändrat, förstås. Det finns en del sådant, men till stora delar känner man igen sig i den gamla djurskyddslagen, som alltså ännu gäller (och ett litet tag till). Att några djurslag förbjuds på cirkus har du kanske läst om. Är det några andra skillnader då?
 
En sak som lyfts av landsbygdsministern är att djur som tävlar och gör prov har fått ett stärkt djurskydd. Om man läser i den gamla djurskyddslagen står det:

17 § Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid film-, videogram- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten.  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om sådan användning av djur.

18 § Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på tävlingsbana får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga eller temperament. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som är otillåtna.
 
Om man då läser i den nya lagens tredje kaptitel om detta - då står det så här (jag hoppar över de delar som innehåller bemyndiganden om ytterligare bestämmelser, och har markerat detta med streck):

1 § Det är förbjudet att, på ett sådant sätt att djur utsätts för lidande, träna djur för eller använda djur vid
1. Tävlingar eller prov,
2. Ljud- och bildinspelningar, eller
3. Föreställningar eller andra förevisningar som anordnas för allmänheten.
---

2 § Ett djur som tränas för eller deltar i en tävling eller ett prov får inte utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament.
---

Vid en hastig genomläsning kan det vara lätt att tro att det står detsamma, med lite annan ordföljd. Men det finns en viktig skillnad. I texten om dopning står det nu ett litet "kan". Som KAN påverka djurets prestationsförmåga eller temperament. Det är viktigare än man tro vid en första anblick. Jag har på nära håll följt väl dokumenterade fall av dopning, fall som för den vanliga hästägaren var uppenbar dopning. Men som inte gick till fällande dom, för ingen lyckades bevisa att medicineringen verkligen hade påverkat hästens prestationsförmåga. Snart räcker det med att det KAN göra det. En stor skillnad i bevisläge, och en viktig skärpning av dopningsreglerna!

En annan liten, men viktig, skillnad gäller anmälningsplikten för djurhälsopersonal. Idag står det:
Om den som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls eller sköts i enlighet med denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, ska denne anmäla detta till kontrollmyndigheten.

Här har det lagts till en liten bisats på slutet: "om inte bristen är lindrig och rättas till omgående." Visserligen tror jag att det är ungefär så som de flesta veterinärer har valt att läsa och tolka det hela. Men det känns ändå väldigt skönt att det justeras till en rimligare handläggning. Att anmäla alla småsaker till länsstyrelsen känns som dåligt utnyttjande av allas kompetens.

Ja, detta var inte allt som ändrats förstås. Men jag tror att det får räcka för idag. Kanske återkommer jag senare. Och annars kan du läsa mer på https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/ny-djurskyddslag-beslutad-av-riksdagen/

 
0 kommentarer