Små ändringar

Efter lång tid och flera remisser kom till slut beslutet om nya föreskrifter för hästar. På Jordbruksverkets hemsida publicerades nyheten och de nya föreskrifterna igår: http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/nya-foereskrifter-om-haesthaallning-2823062
Reglerna gäller från den 1 mars. Och det är rätt få nyheter i dem. Det som alla verkar fokusera på är att spiltor inte förbjuds, utan att befintliga spiltor får fortsätta att användas. Och så har det ju varit i den tidigare föreskriften också.
 
I varje fall ännu så länge. Just nu pågår ju en utredning om just spiltor. Jordbruksverket utreder konsekvenserna av ett eventuellt förbud mot spiltor (och mot uppbundna kor), och den utredningen är inte klar ännu. Dessutom kommer det ju en ny djurskyddslag lite senare i vår. Utredningen kopplar förstås till den.
 
Så när den är på plats och utredningen är gjord kanske det kommer nya regler. Vi får se.
 
En nyhet i de nya föreskifterna är en ändring i reglerna om takhöjd. Förut har det gällt 1,5 x mankhöjden, dock lägst 220 cm. Nu är det generella måttet om 2,20 m borta, och det gör skillnad för alla hästar av ponnystorlek (utom maxade d-ponnyer). För en ponny på 130 cm i mankhöjd kommer det att gälla minst 195 cm i takhöjd framöver.
 
En annan ändring är att det tidigare varit ett allmänt råd att man inte bör klippa hästens känslehår. Nu är det en föreskrift om att känslelhåren (runt mule och ögon) inte får klippas.
 
På det hela taget är det väl inga större sensationer. Kanske lika klokt det, för frågan är hur länge de står sig innan det måste göras en ny ändring.
 
 
3 kommentarer
Katarina

Jag är mycket upprörd över att hästar fortfarande får vara ensamma. I de förra föreskrifterna stod att hästar som var ensamma sedan tidigare och inte mådde dåligt av det (svårt att kontrollera vid en vanlig djurskyddskontroll) fortsatt får vara ensamma. Och nu står samma sak igen! Där önskar jag verkligen att man satt ner foten.

Svar: Jag kan verkligen förstå din tanke och håller till största delen med. Men i rättvisans namn ska sägas att jag tror att de hade med det i flesta remissrundan. Tyvärr med en formulering som skulle göra det svårt med många hingstar. Jag har ju alltid hingst med annan häst när det går, men ser att der finns både individer och tillfällen då det inte funkar. Men visst finns det massor av exempel då det både skulle gå och vara bra. Kanske är det förebilder och kunskap som kan göra skillnad. Föreskrifter är miniminivå. Jag önskar att fler förstod att både de och hästen vinner på att ge mer än så.
Helena

Katarina

Men är det vanligt att hingstar inte ens kan stå på samma gård som andra hästar? Och borde man då, i ärlighetens namn, avla på dem? Jag förstår absolut att alla inte kan gå med andra i hagen, men helt isolerade hästar kan aldrig vara försvarbart i min värld. Det sistacär vi helt överens om :)

Svar: Helt ensamma hästar menar jag inte är tillåtet. Självklart ska det finnas andra hästar i närheten, men i första remissen var kravet fysisk kontakt, och det är inte alltid en bra ide. Men väldigt oftare än vad många verkar tro...
Helena

Katarina

Men är det vanligt att hingstar inte ens kan stå på samma gård som andra hästar? Och borde man då, i ärlighetens namn, avla på dem? Jag förstår absolut att alla inte kan gå med andra i hagen, men helt isolerade hästar kan aldrig vara försvarbart i min värld. Det sistacär vi helt överens om :)

Svar: Tror inte att det är vanligt med avelshingstar som hålls helt ensamma, så det är nog inget problem att bekymra sig speciellt om. Men det finns många hästar som aldrig får njuta av att en annan häst kliar dem, och det är sorgligt.
Helena