WE-hinder: enkelslalom

Enkelslalom är ett WE-hinder som alla kan träna. Har man inte "rätt" sorts pinnar så funkar koner eller liknande att öva på. Men det är ingen tvekan att det underlättar att ha höga pinnar, som man har på tävling. Jag tycker i alla fall att det är lättare att hålla linjen då.
 
Många har pinnar som sitter fast i en cementklump. Det funkar fint. Vi har istället en fot gjord av hopsvetsade hästskor och med ett rör att sticka ner pinnen i. Om det är blåsigt trär vi på en kon ovanpå skorna, så står de bättre.
 
I teknikbilagan om hinder står det står här om enkelslalom:
Hindret består av 5 stycken cirka 2 meter höga pinnar med fot som inte är fastsatt i marken, placerade på en rak linje med ett avstånd om 6 meter från varandra. Avståndet mellan pinnarna får i Debutant och Lätt klass ökas med hela meter upp till 10 meter och i Medelsvår B upp till 8 meter. Antalet pinnar får vid behov minskas till 4 i samtliga klasser

Hindret påbörjas åt det håll som framgår av banskiss och rids i slalom så att pinnarna passeras varannan på höger respektive vänster sida. Vid varje passage mellan pinnarna sker omställning och eventuella byten/övergångar. Ställning och böjning ska alltid överensstämma med formen på ridvägen, undantaget bibehållen galopp då ställning/böjning alltid ska vara densamma.

Det låter lätt, men det kräver mer träning än man tror. Jag insåg tidigt att det är lätt att börja ta ut svängarna för mycket, och då får man inte plats. Så ganska rakt och med små bågar, men ändå tydlig böjning och omställning är mitt tips att tänka.

Som alltid är det olika gångarter vid olika nivå. I de lättaste klasserna travar man hela vägen, men i lätt B kan det vara skritt varannan båge. Från lätt A är det galopp, eller med varannan båge i skritt, och från medelsvår kommer det in galoppombyten i varje omställning. I lätt A rider man förvänd galopp varannan, om det inte är skritt där.

Så här står det om bedömningen, och vad som är viktigt:
-Symmetrin i bågarna samt spårning, harmoni och precision, kvaliteten i gångartsväxlingar och omställning/byte i språnget.

- För godkänt betyg krävs att omställning/gångartsväxling/rent byte i språnget alltid sker med precision på rätt ställe, samt ställning/böjning och spårning i bågarna. 

 
 Förutom Ella på Hangvar Kry på träning hemma så ser ni Maria Wieslander och Caxe på förra årets DM. 
0 kommentarer