WE-hinder: Klocka i korridor

Serien om WE-hinder fortsätter, och nu är turen kommen till klockan. Om du inte har någon lämplig klocka hemma så tror jag det går hitta på loppis.
 
Vi hittade en bra klocka till detta, och sedan byggde Peppe en tjusig hållare till den, så vi kan sätta fast det hela på ett hinderstöd.
 
Själva korridoren bygger man enkelt med bommar och hinderstöd. Som framgår av reglerna så kan hindret byggas antingen så att man rider rakt igenom det (lättare klasser), eller så att man ska rygga ut. I det senare fallet är det inte ovanligt att det är placerat i ett hörn på banan, men det kan stå var som helst.
 
När man tränar tycker jag att det är bra att bygga det fritt, så att man kan variera och hästen inte vet att den alltid ska rygga ut. I alla fall om man har en så snabblärd häst som jag. Bra att hon kan hinderna, men ännu bättre om jag får vara med och bestämma vart vi ska. På bilderna idag dock bara varianter där man ryggar.
 
Så här står det i tävlingsreglementets hinderbilaga (hos Svenska ridsportförbundet):
Hindret består av en korridor av bommar/ribbor med en längd på cirka 4 meter,
placerade på stöd så den totala höjden blir 20-60 cm. Avståndet mellan bommarna
ska vara 1,5 meter. Bommarna kan ersättas av dressyrstaket. Längst fram i
korridoren placeras en klocka på en höjd av cirka 2 meter.
Alternativ 1) Rak korridor med 2 bommar, klockan placeras vid sidan av korridorens
ände.
Alternativ 2) Rak korridor med 2 bommar, klockan placeras i mitten av korridorens
ände.
Alternativ 3) L-formad korridor med 4 bommar, klockan placeras i mitten av
korridorens ände. Avståndet mellan bommarna får minskas till 1,2 meter.

Hindret påbörjas rakt framifrån. Ekipaget följer korridoren och gör halt längst fram.
Ryttaren ringer i klockan.
Vid alternativ 1 lämnas hindret rakt fram i transportgångart. Alternativ 1 får inte
användas i speedmomentet.
Vid alternativ 2 och 3 ryggas hästen ut genom korridoren tills hela ekipaget är ute.
Hindret lämnas på utsidan i transportgångart.
Hindret rids i transportgångart hela vägen fram till halten om inte gångartsmarkering
finns. Ryttaren kan alltid välja att rida hindret i skritt med högst godkänt betyg vid väl
utfört hinder.

Deb-LD - endast alternativ 1 får användas
LC-LB - alternativ 1 och 2 får användas
LA - endast alternativ 2 får användas
MsvB - alternativ 2 och 3 får användas
Msv A-Svår - alternativ 2 och 3 får användas, avståndet mellan bommarna får
minskas till 1,2 meter.
Bedömning
- Hästens avspändhet och förtroende inför hindret, flytet och jämnheten i
hästens ryggning och dess följsamhet för ryttarens hjälper, korrektheten i
vägen.
- Islag av hinderdel ger ett lägre betyg och nedslag av hinderdel ger ett
underkänt betyg.
- Rider ryttaren genom hindret efter genomförandet räknas detta som fel väg
och innebär uteslutning.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för uppgiften, bibehåller
vald gångart, står stilla i halten och visar villighet vid ryggning.
 
0 kommentarer