Ljusmusblack?

Färger och nyanser är ett intressant ämne, tycker många. Det diskuteras både här och där om en häst är brun eller mörkbrun. Och om man måste ändra i passet om det står brun, men den är ljusbrun. För att inte tala om var gränsen går mellan brunblack och ljusbrunblack.

För mig är det viktiga att hästens färg är rätt beskriven. Alltså att den står som fux och inte som brun, om den nu är fux. Om den kallas fux eller mörkfux känns inte lika viktigt.

Det är klart att även nyanser är styrda av gener. Gener som vi inte vet så väldigt mycket om än. Färganlagen kan vi ju numera testa. Och därmed vet vi precis skillnaden på brun och fux, eller brunblack och rödblack. Men var går den exakt gränsen mellan en mörk ljusbrunblack och en ljus brunblack? Tja, inte lätt att veta. Ännu värre blir det av att de kan skifta en hel del i nyans mellan årstider. Och förstås att de som föl inte alls ser ut som sedan. Men det är som föl de ska id-kontrolleras.

Jag tycker att det är lite spännande att det ofta funderas kring brunblack och ljusbrunblack, och om det kanske finns mörkbrunblacka med. Hos fjordhäst skulle jag våga påstå att om det finns mörkbrunblacka så är de extremt sällsynta. Precis som hos russ och nordsvensk så dominerar de ljusa nyanserna av färgerna. Och då kan de som är lite mörkare uppfattas som väldigt mörka, på grund av skillnaden. Om man tittar på brunblacka varianter av korsningar eller andra raser så är de oftare betydligt mörkare. För att det finns anlag som ger de mörkare nyanserna där.

Och precis som man sällan anger nyanser av svart, så gör man inte heller det för musblack. Jag har aldrig hört om ljusmusblack, även om det nog är precis vad denna häst är, i analogi med alla ljusbrunblacka.

Musblack är väl i så fall Hangvar Kry (ovan), och de flesta andra ljusmusblacka, om man ska vara petig. Men ljusmusblack är ju rena tungvrickningen, och jag påstod ju nyss att nyanser är mindre viktigt. Så vi säger väl bara musblack då. Så länge du inte förväxlar dem med en vitblack, som denna nedan ;-)

 

1 kommentar