Hälften blir fel...

"Hälften av det ni lär er som veterinärstudenter kommer med tiden visa sig vara fel eller i vart fall behöva modifieras" fick vi höra mer än en gång under min studietid på 1980-talet. Det kändes inte så uppmuntrande när man pluggade på för att lära. Speciellt inte med tillägget: "och ingen vet vilken hälft..."
 
Jag var nog lite fundersam till detta, men ju mer tiden har gått så ser jag hur kunskapen utvecklats, man har omprövat en del och lärt sig mer om annat. Det gäller många områden, och inte minst avmaskning av häst.
 
Som student åkte jag ut och fick slanga hästar med avmaskningsmedel runt jultid. Det var en bra övning för att lära sig använda nässvalgsond, och det har jag haft glädje av på andra sätt, men jag har inte avmaskat en enda häst så efter studietiden. Det är inte heller mycket avmaskningsmedel som jag ordinerat runt jul.
 
Den tidens behandling riktade bland annat in sig på styngflugan, som med dåtidens behandling måste ha utvecklade larver i magsäcken för att fungera. Med nyare preparat kunde man ta dem mycket tidigare, redan under vandringen dit, och man behövde inte vänta längre än till att frosten knäckt de sista flugorna så att äggläggningen var klar.
 
Och numera riktar många in sig på att skrapa bort äggen dagligen, för att slippa avmaska på hösten. Både för att man vill minska utvecklingen av resistens och för att man delvis har omprövat synen på styngflugan. Man vet nu att skadorna i magsäcken är begränsade, så larverna där är ett mindre problem. En del hästar blir besvärade i munnen när larverna borrar sig in i munslemhinnan för att börja vandringen mot magsäcken, men om man skrapar ägg flitigt så slipper man det.
 
Personligen tycker jag att det största bekymret är att en del hästar blir stressade av flugorna som surrar runt benen för att lägga ägg. De sticker inte, utan sprutar ut äggen, som verkar klia lite för att hästen ska slicka på dem.
 
Så idag är det inte avmasking runt jul i fokus, utan det är träckprov på våren som gäller (och då hittar man inte styngfluga). Om hästen har stor blodmask (och för att veta det krävs odling eller PCR) så bör den avmaskas. Man brukar också avmaska mot bandmask. Och förstås ska unga föl avmaskas mot spolmask - kanske allra viktigast.
 
Jag förstår om det inte är lätt att hänga med när saker ändras så här - det är inte alltid lätt ens för oss som är i branschen. Men här finns en bra sammanfattning:
 
https://hastsverige.se/hastens-miljo/parasitkontroll-avmaskning/
 
och här kan du läsa mer om styngflugan och andra parasiter: https://www.sva.se/djurhalsa/hast/parasiter-hos-hast/avmaskning-av-hast
 
0 kommentarer