Från Audhumbla till 5732 Rosa


Är korna verkligen de miljöbovar 
som de ibland målas upp som? Vilken roll har kon spelat genom historien och vilken roll spelar hon idag. Heliga kor och nötkreatur - det nyttiga kreaturet. Ja, det finns mycket att lära om kor, både förr och nu.
 
KSLA - Kungliga skogs- och lantbruksakademien - har nyligen gett ut en skrift som heter "Kon, människan och världen. Från urtid till nutid". Här kan man läsa om urkon Audhumbla: "I den nordiska mytologin beskrivs urkon, Audhumbla, som den varelse ur vars spenar jätten Ymer drack mjölk i tidernas begynnelse. Den första människan Bore skapades då Audhumbla slickade på en saltsten."
 
Och här tar de upp ämnen ända fram till idag, och frågor som "Är alla metanutsläpp lika dåliga?" samt kons perspektiv i form av kosignaler och "Koöga" berörs i olika kapitel.
 
Innehållet sammanfattas så här av författarna: "Att kor behövs och att mjölk och nötkött bidrar till en god kosthållning är nog en allmän uppfattning. Men vi i den industrialiserade världen kan behöva se över de mest extrema produktionsformerna. I denna skrift presenteras utvecklingen av kons roll i samhället med början på 1800- talet och fram till idag. Syftet med arbetet är att allsidigt belysa nötkreaturens mångfacetterade roll både som livsmedelsförsörjare, miljövårdare och samhällsbyggare men även att ta upp dagens problematik med storskalig djurhållning samt klimatbelastning och negativ miljöpåverkan. Hur framtidens livsmedelsproduktion, som på ett globalt plan tar hänsyn till både klimatpåverkan, ökat behov av livsmedel och foder, socioekonomiska situationer i fattiga länder, djurvälfärd och låg antibiotikaförbrukning ska se ut, är en stor utmaning. Kanske är det så att samhället behöver acceptera en viss klimatpåverkan från nötkreatur."
 
Om du tycker att det låter intressant att fördjupa sig i, så kan du ladda ner och läsa från KSLA.s sida: Kon, människan och världen – KSLAT nr 1-2023
 
 
0 kommentarer