Är det djurens fel?

Är det djurens fel att vi blir sjuka? Beror pandemier på att vi håller tamdjur? Somliga anser det, och ser det som ett skäl att driva veganism. Jag håller inte med.

För en tid sedan kunde man läsa i Aftonbladet hur en infektionsöverläkare (Björn Olsen) uttalade att ”Om alla hade varit vegetarianer kan vi fundera på hur många pandemier som hade uppstått. Väldigt få antagligen.” Slutsatsen att vi lätt sluppit Covid-19 ligger nära till hands, när man läser detta. Titeln ger ju också en viss tyngd åt uttalandet.

Men jag blev glad när min gamla kurskamrat och veterinärkollega Susanna Sternberg var beredd att förtydliga och förklara sin syn på saken. Hon är numera professor på SLU, och har en enorm erfarenhet och kunskap inom området.  Hennes svar publicerades i tidningen Grisföretagaren, men jag hoppas att det ska nå även vidare kretsar.

Precis som Sanna så vet jag att det är betydligt mer komplext än vad man kan tro av den första artikeln. Möjligen tänker jag att det kan ligga något i det om man har förstått att om alla skulle vara vegetarianer så skulle det vara svårt att försörja världens stora befolkning. Färre människor skulle innebära minskad smittspridning, och mindre risk att pandemier sprids.

 För det är ju vi människor som är bäst på att sprida smitta mellan människor. De smittor som drabbar oss trivs hos oss och vi tar med dem till andra människor. Det är ju därför vi ska hålla avstånd och vi ska stanna hemma när vi är sjuka. Ju färre vi träffar och ju kortare vi reser ju mindre risk att vi skapar en smittspridning som blir en pandemi.

Som veterinär har jag de senaste månaderna begrundat att det är svårt med djursmittor och att begränsa smittsamma sjukdomar hos djur, men att det är mycket svårare med människors smittor. Jag avundas inte statsepidemiologen.

Vi kan inte stänga gränser, stoppa resor och stänga in folk. Om vi får mul- och klövsjuka kan vi lägga en massa restriktioner som hindrar djurförflyttningar, och vi kan ta till drastiska metoder som att slå ut en besättning, om det behövs (just när det gäller mul- och klövsjuka är det troligt att det behövs, men en del andra smittor kan man utrota genom isolering och andra mindre drastiska åtgärder).

 Men är det då inte hos djuren smittor uppkommer, smittor som blir pandemier? Det är en komplex process hur nya sjukdomsalstrande bakterier och virus bildas. Det finns flera sjukdomar som är så kallade zoonoser, alltså smittar mellan dur och människa, och många av dem är kända som salmonella och tuberkulos. Visst kan nya smittor uppkomma hos våra tamdjur, och för den del även hos de vilda djuren. Men för att bli en pandemi behöver de spridas till människor, som sedan också sprider dem vidare till andra människor.

När det gäller Covid-19 finns en del fakta och en del märkliga rykten om dess ursprung. Man vet också at smittan har drabbat minkar. Kanske kan dessa minkar i sin tur smitta människor, men jag tror att de från början sannolikt är smittade av människor, och det är helt klart inte minkarna som är orsaken till att vi har så många smittade människor världen runt.

Däremot är det viktigt att djur hålls och sköts bra. Då har de goda förutsättningar att hålla sig friska, och risken för spridning av sjukdomar minskar. En av de viktigaste faktorerna, som jag ser det, är att en bra djurhållning innebär att man inte behöver använda så mycket antibiotika, och därmed minskar risken för antibiotikaresistenta bakterier. Dessa smittar ju mellan djurslag, och även till oss, och är ett allvarligt hot mot människors och djurs hälsa.

Men att anklaga djuren för pandemier – det tycker jag är orättvist. Jag vet att det skiljer mycket i standard för djurhållning mellan olika delar av världen, och jag är därför noga med vilken mat jag köper. Det är viktigt att djuren har det bra, av många skäl. Och det är klart att det är alltid skönt att skylla på någon annan, men det är ju sällan en lösning.

 

För både smittor och miljöns skull tänker jag att vi gärna kan:

* Köpa lokal mat, både animalier och vegetabilier. Jag gör det enkelt och väljer t.ex.  ”Från Sverige”-märket.

* Resa mindre. Långa resor innebär både miljö- och smittrisker, och inte minst risken att få med sig antibiotikaresistenta bakterier.

* Vara noga med hygien och smittskyddsrutiner. Man kan göra skillnad med enkla rutiner.

Vill du läsa om hur djurens smittor faktiskt kan komma oss till nytta också, så skrev jag om det för ett par dagar sedan: https://stuterikry.blogg.se/2020/september/vacca-betyder-ko.html

1 kommentar