Kan man visa en häst med lång man?

Olika raser har olika regler för hur rasen ska se ut och vara. Rasbeskrivningen lägger grunden, och sedan tillkommer en massa bestämmelser i reglementen och propostitioner.
 
Jag tänkte på det när jag var med och arrangerade domarutbildning för shetland. De har väldigt detaljerade regler om hur en ponny får vara vid utställning. Skälet är förstås att man vill att shetlandsponnyn ska visas såsom den har levt ursprungligen, och där päls och skyddshår spelade en roll för överlevnad och välfärd, och där man vill bevara de hästar som har anlag för en bra och skyddande päls. Så för shetlandsponny som ska på utställning gäller detta (kopierat från Sveriges shetlandssällskaps hemsida):

"Inför eller på utställning gäller följande:

• Öronhåren får klippas jämna (ingen klippning inuti örat), även på föl.

• Klippning av långa hårstrån längs käklinjen är tillåten, även på föl.

• Löshår får ejanvändas (stickprov och kontroll kan komma att ske utan föregående avisering).

• Ingen konstgjord färgning eller makeup är tillåten.

• Ingen ryckning av man eller svans är tillåten, det är dock tillåtet att klippa svansen så att den inte släpar i backen.

• Ingen klippning av hovskägg är tillåten.

• Klippning av känselhår är ej tillåten.

• Endast tränande/tävlande ponnyer får klippas för sitt välbefinnande.

Observera att intyg eller kopia på intyg underskriven av annan än ägaren ska uppvisas i sekretariatet på utställningsdagen. Intygsblankett finns att skriva ut från SSS:s hemsida www.shetlandsponny.se

Vid överträdelse av dessa regler kommer ponnyn att bedömas, men rangeras ej och erhåller ej slutpoäng eller rosett. I bedömningsprotokollet ska orsaken till att ponnyn inte rangerats anges."

Detta fick mig att associera till en fråga jag fick för en tid sedan. Det handlade om att fjordhästar ska ha klippt man. I rasbeskrivningen står: "Karakteristiskt för rasen är klippt upprättstående man, och lång pannlugg och svans som består av rakt tagel."

Sedan står det faktiskt inte så värst mycket mer om detta i reglerna. Det står ingenstans att fjordhästar inte FÅR visas med lång man.

Min tolkning är att man självklart vill visa sin häst klippt på ett rastypiskt sätt, för att ge sin häst chans till den allra bästa bedömningen. Precis som man vill ha den i rätt hull, fint skick och visa upp den bra. Det gör inte hästen bättre, men det ökar chansen att domaren ser hur bra hästen är och faktiskt kan ge den de poäng som den ska ha (man kan inte gissa hur bra en häst travar även om man ibland kan ana att det finns mer än vad som visas fram till exempel). Och på en utställning så är det ofta dagsformen som gör skillnaden för att räcka hela vägen och vinna sin klass.

Men om manen är klippt eller inte säger förstås inget om avelsvärdet. Vilken ägarens beslut är om detta ändrar inte hästens genetik. Så medan en utställning är lite grann av en skönhetstävling, är en avelsvärdering (sommarpremiering) något annat. Då tänker jag att jag förstås vill gynna min häst och visa den så bra som möjligt (igen). Men om någon absolut inte vill klippa manen så kan stoet ändå bedömas och kan stambokföras (om allt annat uppfylls). Det finns inga hinder för det, och det kan jag tycka är rimligt. Det bästa får inte bli det godas fiende. Och det är viktigare att hästar blir bedömda och blir stamboksförda. Det är en annan sak att jag aldrig skulle visa en fjordhäst med lång man...

 
1 kommentar