Är hästen allergisk?

Allergier finns hos många olika djurslag och de kan yttra sig på lite olika sätt. Hos människor och hundar har man kommit ganska långt med allergitester och viss mån även med behandlingar.
 
Hos häst har det hittills visat sig svårare. Jag hörde en intressant föreläsning av en av de duktigaste veterinärerna när det gäller hudsjukdomar, Kerstin Bergwall.
 
Hon berättade att det numera finns väl fungerande tester för att avgöra om en häst är allergisk mot luftburna ämnen som pollen och dammkvalster. Det är ju en bra början.
 
Det finns också en del behandlingar, bland annat så kallad hyposensibilisering, där man ger en lång rad injektioner för att få immunförsvaret att inte överreagera.
 
Tyvärr saknas ännu tillförlitliga tester för att bestämma att en häst har en allergi som beror på insekter eller foder. Det finns inte ens möjlighet att avgöra att den reaktion man ser säkert beror på en allergi vid sådan misstanke. Det pågår utveckling på området, men ännu så länge är det som står till buds att låta en veterinär göra en utredning.
Vi har ju länge hoppats även på gentest för denna typ av problem. Många har sökt efter de mutationer som skulle kunna ligga bakom sommareksem, som förekommer i många olika raser.
Kanske hänger svårigheterna ihop. Om man inte säkert kan säga att hästen är allergisk t. ex. mot knott, utan symtomen kan bero även på annat, så blir det svårt att veta vilka hästar som man ska undersöka i jakten på genetiska markörer.
 
Antagligen finns också många miljöfaktorer med i spelet. En är förstås hur mycket knott det finns och vilken exponering hästen utsätts för. Men det finns nog fler.
Det är jättejobbigt att ha en häst med allvarligt sommareksem. Jag har själv haft en ung islandshäst som for så illa att vi valde att avliva henne. För hennes skull så att hon slapp lida. Kronisk klåda är hemsk.
https://stuterikry.blogg.se/2019/september/det-svaraste-beslutet.html
https://stuterikry.blogg.se/2019/september/arftlighet-och-sommareksem.html
 
Samtidigt finns många som kan hållas väl fungerande eller symtomfria med lite hjälp. Eksemtäcke och skydd mot insekter är ofta en viktig del då.
 
Jag hoppas forskningen knäcker gåtan kring sommareksem snart, både genetiken och behandlingssätt. Vill du läsa lite av det som redan är publicerat så kan du kolla här:
https://hastsverige.se/sjukdomar-skador/hudsjukdomar/sommareksem-svenskfodd-islandshast/svart-utveckla-gentest/

https://publications.slu.se/?file=publ/show&id=79548

Bortsett från Dimmalimm (musblacka islandshästen), på bilden innan hon fick symtom, så är det friska hästar på bilderna i dagens inlägg.
0 kommentarer