Små ändringar

Efter lång tid och flera remisser kom till slut beslutet om nya föreskrifter för hästar. På Jordbruksverkets hemsida publicerades nyheten och de nya föreskrifterna igår: http://www.jordbruksverket.se/4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/nya-foereskrifter-om-haesthaallning-2823062
Reglerna gäller från den 1 mars. Och det är rätt få nyheter i dem. Det som alla verkar fokusera på är att spiltor inte förbjuds, utan att befintliga spiltor får fortsätta att användas. Och så har det ju varit i den tidigare föreskriften också.
 
I varje fall ännu så länge. Just nu pågår ju en utredning om just spiltor. Jordbruksverket utreder konsekvenserna av ett eventuellt förbud mot spiltor (och mot uppbundna kor), och den utredningen är inte klar ännu. Dessutom kommer det ju en ny djurskyddslag lite senare i vår. Utredningen kopplar förstås till den.
 
Så när den är på plats och utredningen är gjord kanske det kommer nya regler. Vi får se.
 
En nyhet i de nya föreskifterna är en ändring i reglerna om takhöjd. Förut har det gällt 1,5 x mankhöjden, dock lägst 220 cm. Nu är det generella måttet om 2,20 m borta, och det gör skillnad för alla hästar av ponnystorlek (utom maxade d-ponnyer). För en ponny på 130 cm i mankhöjd kommer det att gälla minst 195 cm i takhöjd framöver.
 
En annan ändring är att det tidigare varit ett allmänt råd att man inte bör klippa hästens känslehår. Nu är det en föreskrift om att känslelhåren (runt mule och ögon) inte får klippas.
 
På det hela taget är det väl inga större sensationer. Kanske lika klokt det, för frågan är hur länge de står sig innan det måste göras en ny ändring.
 
 
3 kommentarer