Stoppa kvarkan


Kvarka var under en period 
en rätt ovanlig sjukdom hos hästar i Sverige. Men med öppnare gränser och omfattande handel har det tyvärr blivit alldeles för vanligt med kvarka.
 
Enligt SVAs hemsida (www.sva.se) upptäcks 1-2 nya stall som har drabbats av kvarka per vecka numera. Det betyder många smittade hästar, många inställda aktiviteter och stort lidande. De flesta hästar återhämtar sig efter kvarka, men dödsfall förekommer.
 
Det är också vanligt med tysta smittbärare. Så att ha isolering av nyanlända hästar, och speciellt om de kommer från utlandet eller stora stall, är en väldigt bra idé.
 
Under en period fanns ett vaccin, men sedan det försvann från marknaden har den möjligheten varit saknad.
 
Sedan en tid finns åter vaccin mot kvarka. Jag blev först glad, och sedan tveksam, då det rekommenderade intervallet innebar många vaccinationer.
 
Fler och fler har dock börjat använda det nya vaccinet med samma intervall som för influensa. Alltså man grundar med tre sprutor (nummer två efter cirka fyra veckor, nummer tre cirka tre månader senare). Därefter sker omvaccination med 6-12 månaders intervall, gärna anpassat efter smittrycket, eller riskbedömning av när nya hästar anländer.
 
Om jag hade haft mina hästar i ett stort stall med större omsättning hade jag inte tvekat att ge mona hästar det skyddet. Vaccin är inte den enda lösningen, men ett bra komplement till goda smittskyddsrutiner. Extra viktigt att tänka på att under höst och vinter ökar risken för luftvägsinfektioner.
 
 
 
0 kommentarer