Eftersök

Har du kört på något vilt djur någon gång? Det har jag, och jag har haft tur för egen del och inte fått andra skador än en del mindre skador på bilen. För egen del har jag klarat mig bra.
För de djur som jag kört på - mest rådjur är det om man inte räknar småfåglar och möss och sådant - har det gått värre. Förstås. Men i de flesta fall har de dött direkt, och det tycker jag är bra.
Såklart vill jag inte att de ska dö. Men att springa vidare skadade är sämre. Det är ett lidande, och det kan vara svårt att hitta dem. Eftersöksjägarna gör en stor insats.
Jag tänker att det är viktigt att underlätta det man kan för dem. En del är att märka upp platsen där olyckan skedde och att ringa polisen. Det måste man göra. Jag har med remsor som är framtagna för ändamålet.
Det allra bästa är förstås om olyckorna inte sker. Jägarna har en viktig del här, så att viltstammarna är lagom stora. Vi som kör på vägarna har också ett stort ansvar. Det finns tips om både före och efter på denna sida: https://www.viltolycka.se/
I snitt var åttonde minut sker en viltolycka i Sverige.... Och om djuret inte dör på platsen skickas en eftersöksjägare ut. Jag läste för ett tag sedan om ett förslag där man vill höja ersättning för att söka efter djur som rådjur, älg och vildsvin till 780 kr. Idag får jägaren 400 kr i ersättning för att söka ett rådjur. Även för att ge sig ut på julafton eller midsommarafton. Ersättningen varierar med djurslag. Men lidandet är ju lika stort oavsett art.
I förslaget ingår också en bilersättning, som idag endast betalas ut om avståndet är mer än fem mil. Jag tänker att det fortfarande med de nya förslagen är låg ersättning för ett uppdrag som är viktigt för oss alla. Remisstiden gick ut den 7 juni och om det nya förslaget förväntas gälla från oktober, om det går igenom.
Jag tänkte på detta när jag såg ett rådjur hoppa iväg när jag red en sväng på Aska. Inga problem för oss - vi kör inte på några rådjur på det sättet, och hon är inte rädd för dem.
Håll uppsikt och ta det lugnt på vägarna - speciellt i gryning och skymning. Och tänk på att även hästar är djur som kan reagera oväntat i trafiken, så lätta på gaspedalen när du kör där det kan dyka upp djur bakom kröken. Du hinner ändå - det tar mycket mer tid att råka in i en olycka.
 
0 kommentarer