Vågar man släppa ihop?

Många hästägare är rädda att hästen ska skadas om den går i flock. Och visst kan det se dramatiskt ut när man släpper ihop hästar som inte känner varandra. Men oftast låter det värre än de är. De gör mycket för att imponera och är sällan ute efter att verkligen skada varandra.
 
För att det ska fungera så är det viktigt att det finns möjlighet att visa underkastelse, alltså att det finns plats att fly. En alltför liten hage ger inte den möjligheten och är därför en dålig start med ökade risker.
 
Självklart bör man också undvika att släppa in en ny häst till en etablerad flock, då den kommer i underläge. Det är oftast bättre att släppa ihop mindre grupper, och många gånger kan det vara bra att låta hästarna spana in varandra i stallet först, om man har tillfälle.
 
Man ska också minnas att det inte är riskfritt att ha hästen ensam. Även ensam i en hage kan hästen halka och bryta benet. Och framför allt mår hästarna inte bra av att inte få leva som de flockdjur de är. Den stress som brist på social kontakt och brist på naturlig rörelse i flocken är hälsorisker som många underskattar, tror jag.
 
Forskare har också undersökt hur stora skaderiskerna vid hopsläpp i flock är. Det visade sig att riskerna för allvarliga skador var små. De kunde också se att islandshästar lättare anpassade sig i flocken än varmblod. Jag tänker att det kan vara en rasskillnad, men det kan också vara en skillnad i vilka erfarenheter som de olika hästarna hade. Ska man kunna hästspråket bra, och kunna visa både dominans och underkastelse så behöver man träna på det.
 
Om du vill läsa mera så finns underlaget här:
https://www.slu.se/grupphallninghastnorden
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168159116302866?via%3Dihub
 
 
0 kommentarer