Fång och fetma

Fång är inte EN sjukdom. Det är ett symtom på flera olika sjukdomar och med lite olika orsakssamband. En av de vanligaste orsakerna till fång är överutfodring, speciellt om en överviktig häst får tillgång till kraftigt foder i form av bete eller om den lyckas komma över en massa kraftfoder. Det har man vetat länge.
 
Och man har förstås känt till en massa andra saker också. Ibland har ny forskning rätat ut frågetecken, ibland har den skapat fler. Och det finns ännu massor att lära sig och ta reda på om detta besvärliga sjukdomskomplex. Det pågår forskning på området, även i Sverige på SLU. Nyligen publicerades två notiser om EMS - equint metaboliskt syndrom, som ju ofta är en bakomliggande orsak till fång. Alltså överviktiga hästar som lätt får fång. Det vet man nu att det kan kopplas till insulinresistens. Det finns alltså en del paralleller till diabetes och till övervikt hos människor.
 
Forskarna har undersökt en del andra saker som kopplingen kanske förde in tankarna på. Bland annat hur det är med hjärtsjukdom vid EMS. Hästar har ju inte så ofta hjärtsjukdom. Däremot kan man utan att ljuga säga att fång är en sjukdom som drabbar blodkärlen. Speciellt blodkärlen inuti hoven spelar stor roll för fångsymtomen. Så jag tyckte det var spännande att läsa vad de skrev. Du kan hitta artiklarna här:
 
https://www.slu.se/fangEMShastar
 
https://www.slu.se/hjartsjukdomEMS
 
Fång kommer aldrig att ha ETT enkelt svar, eftersom det inte är en sjukdom. Men en bra början är att komma ihåg att sträva efter att hålla hästen i lagom hull, med välskötta hovar och att göra mjuka foderbyten. Det löser inte allt. Men det är en bra grund,näven om den kanske inte räcker för de hästar som får fång på grund av Cushing eller PPID. Men det är en delvis annan historia. Vi får säkert anledning att skriva och fundera mera om fång. Tänk på att det är under den kommande stallsäsongen som du kan se till att din häst inte kommer ut för fet på betet till våren. 
 
0 kommentarer