WE-hinder: Bord

Jag vill gärna tro att hindret heter "kanna", för det är ju en kanna på bordet. Men det heter alltså bord, och är ett hinder som ger fler utmaningar än man kan tro vid första anblicken. Beskrivningen låter ju också ganska enkel, och detta är ett hinder som de flesta nog lätt får till.
Annars löser ett besök på loppis antagligen allt för en billig penning. På så sätt skaffade jag mina fina kopparkittel. Så här står det:
Hindret består av ett bord med en ungefärlig höjd på 80-100 cm och en
sida/diameter på bordsskivan om max 1 meter med en kanna/tillbringare på.
Kannan ska ha handtag och får inte vara gjord av skört material som glas eller
keramik. Öppen kanna får inte ha något innehåll.
Ryttaren rider fram till bordet, gör halt med hästens sida nära bordet, lyfter kannan
över huvudet och ställer tillbaka den. Hindret lämnas rakt fram i transportgångart.

Bedömning
- Hästen ska närma sig hindret avspänt och med förtroende. Precisionen in till,
ut ur och stillheten i halten medan kannan hanteras.
- För godkänt betyg krävs att hästen visar förtroende för uppgiften och står stilla
under hela momentet, samt att kannan står kvar upprätt när ekipaget lämnar
hindret.
Det är inte alls så lätt att rida lagom nära intill och att stanna och stå still vid lagom plats. Kommer man för långt ifrån så når man inte. Kommer man för nära så välter alltihop... Man kan rida an på vilken sida som helst, men igen: kom ihåg att låta högerhanden sköta alla saker som denna.
Och så ska man då hinna lyfta kannan högt och ställa tillbaka den medan hästen står i en tjusig halt, lydig och stilla, och utan att själv undersöka vad som kan finnas på bordet. Ja, det är bara att träna. Det är lätt att första vad man ska göra, så sedan är det "bara" att få till det.
 
0 kommentarer