Lättare och bättre

 

Det skiljer rätt mycket mellan olika raser 
när man tittar på deras rasvisa regler vid sommarpremiering. Det kan finnas alla möjliga skäl till det, men jag tror att alla skulle vinna på att göra reglerna lite mer enhetliga och lite enklare.
 
Jag tror också att det finns en stor fördel med att stamboksföra ston redan när de visas som treåringar, så att man får in dem i riksstamboken. Vid det tillfället blir de bedömda och mätta, och man får en tillräcklig överblick att de håller en god kvalitet.
 
För vissa raser kan de då stambokföras med den lägsta klassen, som oftast kallas G. I de raserna krävs sedan att de får föl och ibland att de gör bruksprov för att få en högre klass. För andra gäller att de redan som treåringar kan få till exempel G1 om de får diplom.
 
De detaljerna är mindre viktiga, tänker jag. Men att kunna stamboksföra ett fjordsto när hon är tre skulle ha många fördelar, som jag ser det. Det är många treåringar som visas, och kanske skulle möjligheten att stamboka ytterligare öka det intresset.
 
Sedan kan jag absolut tänka mig att de som kommer tillbaka och har fått ett renrasigt föl kan få en högre klass. Kanske ska det då krävas ytterligare meriter, som diplom eller bruksprov, som många andra raser tillämpar.
 
Bruksprovet kan man fundera på också. Jag tror att många med mig menar att det är ett ganska svårt prov att göra för en fyraåring med föl vid sidan. Hon är ung, har varit dräktig och har helt enkelt inte hunnit tränas så mycket. Hon har inte heller så stor världsvana och kommer ut i ny miljö med sitt föl. Då är det svårt att klara att fatta rätt galopp i ridprovet.
 
För ett sto som är några år äldre är det däremot inte alls höga krav, speciellt inte om hon inte har föl vid sidan och har haft gott om tid att träna. Lite samma sak gäller körproven.
 
Och visst kan man vänta, men risken är ju att det inte blir gjort. Allt kan hända. Dessutom kanske hon har en son som behöver ha en stamboksförd mamma för att han ska kunna godkännas som hingst.
 
Om man ändrar reglerna för stamboksföring blir det kanske mindre viktigt att ändra kraven för bruksprov, men jag skulle kunna tänka mig att det är lite lägre krav för en fyraåring än ett lite äldre sto. Det handlar ju mest om att bedöma att det är ett gott lynne och att hon har god samarbetsvilja. Vilken kapacitet hon har på tävlingsbanan kan hon visa i andra sammanhang. Jag tror det skulle kunna bli både lättare och bättre med en klok uppdatering. 

 
 
1 kommentar