Billigare än en död ko

 
"Det är billigare än en död ko" löd rubriken (fast på engelska) på ett av föredragen jag lyssnade på när jag var på världsveterinärkongressen i Sapporo, Japan förra veckan. En spännande titel. Med information om att temat just då var antibiotikaresistens var det inte så svårt att gissa bakgrunden. 
 
Det var helt enkelt svaret på frågan om varför det användes antibiotika till kor i Storbritannien även när det inte fanns några tydliga tecken på att orsaken till kons sjukdom skulle vara bakterier. Antibiotika hjälper förstås inte mot något annat än just bakterieinfektioner. Inte virus, inte svamp och faktiskt långt ifrån alla bakteriella infektioner. 
 
Men självklart vill bonden gärna rädda sin ko. Av flera skäl, där man kan se olika dimensioner. Förstås ekonomi och minst lika viktigt viljan att rädda sin ko. En djupare undersökning av skälen till att välja en antibiotikabehandling visade att en viktig faktor också är att det innebär en aktiv och tydlig handling. Det känns ju bättre att göra något än att ge upp, även om avlivning kan vara ett bättre alternativ. 
 
En helt annan behandling kan man ju också tänka sig, som många gånger är bättre. Här tänker jag att vi veterinärer och djurägare har ett gemensamt ansvar att inse att genvägar i form av onödig antibiotika ska undvikas. Även om det för veterinären betyder att man kanske bara visar hur ett sår eller öga noga ska sköljas och skötas, istället för att skriva ut antibiotika. 
 
Och även om man som djurägare måste bli lite mer aktiv i behandlingen och se till att skölja såret, kanske flera gånger per dag, och att det kan kännas som att veterinären inte gjorde något när hen "bara" undersökte, gjorde en bedömning och gav instruktioner om fortsatta vård. Det är värt minst lika mycket som ett recept. 
 
Så det här handlar om mycket mer än en död ko. Det handlar om våra möjligheter att bota livshotande bakterieinfektioner även i framtiden. Det är därför det är viktigt att spara antibiotikan tills den verkligen behövs. Det handlar om både våra djurs och vår egen hälsa. 
 
0 kommentarer