Många funderingar om pris

Inlägget om vad en fjordhäst kostar har lästs av många, och i fjordhäsgruppen på Facebook gav delningen en lång rad kommentarer.

Någon skrev att diskussionen inte är ny, och det stämmer bra. Frågan har varit aktuell länge, och med viss variation varit ständigt aktuell.

Andra var inne på att det är en hobby, och man kan inte förvänta sig att tjäna pengar på att föda upp fjordhästar, eller för den delen inte de flesta andra hästar heller. Det ligger en del i det, och jag förväntar mig inte att jag ska leva på fjordhästuppfödning.

Men om duktiga uppfödare, med erfarenhet, ska kunna ta fram alla de fina hästar som jag hoppas, så funkar det inte att de ska lägga till en massa egna, privat pengar, som alltså mer eller mindre ges till varje köpare.

Jag har hört sägas att det finns stor efterfrågan på femåriga fjordingar som är ridna och körda (och över 145 cm, eller andra krav). Det kanske man kan tycka, om man är villig att ta fram sådana för 25.000 kr, max. Om man verkligen vill ha en väl uppfödd och hanterad häst så menar jag att man åtminstone måste vara beredd att betala vad det kostar att ta fram den, i faktiska utgifter. Att man tycker att det är så roligt att göra det att tiden inte värderas är väl en sak.

Jag inbillar mig inte att detta löses genom en enkel diskussion. Detta är en fråga som berör större delen av hästbranschen, och det finns många tankar om detta.

Men jag hoppas att några har blivit påminda om att våra hästar är värda uppskattning och att vara stolta över. Om vi agerar så, och visar upp dem på bästa sätt i olika sammanhang (och det är det redan många som gör), så tror jag att det är fler som upptäcker rasens många goda egenskaper.

Att de är lätta att känna igen kan vara ett hinder. Många har hört om den där starka, dumma eller feta fjordingen som någon träffade för 30 år sedan. Men att alla känner igen en fjording kan också vara en fördel. Alla kommer att se att den duktiga, snälla och arbetsvilliga hästen är en fjording. Så nu gäller det bara att visa så många sådana att de flesta glömmer de där trista undantagen!

 
3 kommentarer
Ellinor Karlström

Tycker man att fjordhästar kostar mycket kan man alltid roa sig med att jämföra med en likvärdig connemara, de brukar kosta 50' mer än fjordingen...

Peppe

Som vid all produktion: Om köparens betalningsvilja ligger under produktionskostnaden så blir det ingen affär, och ingen produktion. Då spelar det ingen roll hur bra producenten tycker att hennes häst är. Nu är det lyckligtvis så att alla kunder har olika betalningsvilja. Det finns några som är villiga att betala vad en god häst kostar. Producenterna anpassar sig och föder upp så många hästar att denna eftetfrågan täcks. Där är vi nu.
Går det att öka försäljningen? Ja, för lyckligtvis igen, så är inte kunders betalningsvilja konstant. Varje kund väger priset mot fördelarna och nackdelarna som hon får om hon genomför köpet. Hon frågar sig "Hur mycket är det värt för mig?". Då vägs inte bara hästens egenskaper och pris, utan också också många kringfaktorer är med i vägningen: Finns stallplats i närheten? Vad kostar den? Vilket stöd kan jag få av säljaren under första tiden? Finns ridkompisar och tränare i närheten? Hur mycket tid kan jag avsätta för min hobby? Vad kommer min familj att tycka? Om sådana vägningar faller väl ut, så är köparen villig att betala mer. Om säljaren förändrar produkten eller dess kringtjänster, så kan hon sälja fler produkter. Förtsta steget blir att ta reda på vad kunderna önskar och behöver. Gissningar och eget tyckande duger inte. Här krävs att söka fakta. Nästa steg för uppfödaren blir att fundera om hon kan möta något av dessa behov på något rimligt sätt. Om hon då finner att inget sådant bemötande vore rimligt, så får hon nöja sig med nuvarande nivå på antalet föl per år.

Svar: I detta missar du en sak, som också har betydelse. Många tycker att det är så roligt att föda upp en eller några hästar att de inte ser till kostnaden. En del andra är inte ens medvetna om vad det faktiskt kostar att föda upp en häst. Detta påverkar marknaden för alla, och gäller inte bara fjordhästar.En annan viktig aspekt är att se till att öka kunskapen hos köpare, så att de lär sig förstå och känna igen skillnaden på hästar. Vi behöver kunna varudeklarera dem bättre helt enkelt.
Helt klart är att samarbete inom föreningen är en viktig grund.
Stuteri Kry

Peppe

Men marknadsföring då?
Hur kan Coca-Cola vara världsledande på en så enkel produkt som läsk, som så många andra kan producera lika bra? Svaret är att Coca-Cola inte är världsbäst på att producera läsk. De är världsbäst på att marknadsföra läsk. Men marknadsföring kostar mycket pengar. Man måste producera tillräcklig volym för att betala marknadsföringen. Det kan ingen ensam hästuppfödare, men tillsammans vore det kanske möjligt. Den rollen att driva en påkostad marknadsföring, har fjordhästföreningen inte tagit. Det skulle kräva att man toge ut avgifter av uppfödarna. Och de uppfödare som inte vill vara med och betala, åker snålskjuts på kampanjen.