Varför vaccinera?

Vi är fullt igång med att grundvaccinera Zorro. Han finner sig med stort lugn i alla stick, om han bara får lite mys och kli i utbyte. Vi vaccinerar honom mot stelkramp, hästinfluensa och botulism, så det blir en del stick, men det bryr han sig inte mycket om. Alla våra hästar tar det här med sprutor med ro, och det är ju skönt.

Måste man vaccinera mot allt detta? Ja, för den som ska tävla finns inget förhandlingsutrymme när det gäller hästinfluensa. Då är det ett krav, och man får visa intyg på tävlingen. Även för andra hästar är influensa en allvarlig risk, då de kan bli väldigt dåliga, så det är klokt att vaccinera sin häst mot influensa minst årligen. Vi har ju hästar som är ute på träning och tävling, så för oss är det självklart att hålla alla våra hästar vaccinerade mot influensa. Jag har dessutom sett hur allvarliga komplikationer en ovaccinerad häst kan få efter influensa, och då är det ännu lättare att ta ställning. Även en vaccinerad häst kan få en släng av influensa, särskilt om det är lite längre sedan den vaccinerades, men det brukar inte bli särskilt allvarligt då.

Allra viktigast är det att vaccinera mot stelkramp! Den sprutan frågar ingen tävlingsarrangör efter, och en del tror att det kanske inte behövs. Men stelkrampsbakterier finns överallt där hästar finns, och ett litet sår eller en hovböld kan räcka för att ge dem möjlighet att komma in. Stelkramp är oftast dödlig när den bryter ut. Jag har sett det några gånger,och vill inte se det fler gånger. Så vaccinera din häst - det är den värd! Och medan man med influensa kan säga att de som inte vaccinerar lite grann kan åka snålskjuts på dem som vaccinerar, eftersom smittrycket sjunker när många har skydd, så är detta inget man har hjälp av för stelkramp.

Hur är det med botulism då? Även det är en sjukdom som orsakas av giftet från en bakterie (precis som stelkramp, medan influensa är ett virus). Bakterier kan oftast behandlas med antibiotika, men på giftet biter inget. Bakterierna finns i jord, kadaver mm, och giftet finns i flera olika varianter. Vaccinet skyddar inte mot alla, och det tar en del som intäkt för att det inte är lönt att vaccinera. Men, och det är viktigt att minnas, vaccinet skyddar mot den typ som är vanligast förekommande i foder som ensilage och hösilage. En del av de andra typerna har inte ens påvisats i Sverige, och fungerar på andra sätt.

Ingen vet hur många hästar som är vaccinerade, och inte ens hur många som dör av botulism vet man säkert. Vid stora utbrott får man ofta en diagnos, men om enstaka hästar dör kanske man inte hittar orsaken. Så vitt jag vet har inte vaccinerade hästar dött av botulism i Sverige, men däremot en del andra. Och när det sker finns ofta ingen bot, och dessutom dör många på kort tid. För mig räcker det som skäl att vaccinera mot botulism, eftersom jag fodrar med hösilage. Om man bara ger hö så finns ingen anledning.

Ibland ser jag skrämselartiklar om risker och biverkningar. Det finns förstås, men innan vaccin godkänns är de noga testade, och riskerna är vägda mot fördelarna. Fördelarna måste vara väldigt mycket större för ett godkännande. Jag känner mig trygg med detta, och har vaccinerat väldigt många djur, med väldigt få biverkningar som följd. Men om du råkar ut för biverkningar - se då till att rapportera det. Det är enda sättet att öka kunskapen och minska riskerna, för alla.

Jag är glad att vaccin finns, både för oss och djuren. Jag hoppas som sagt aldrig mer behöva se en häst med stelkramp, och tror att alla som upplevt det håller med. Så se till att fixa åtminstone det!

 

 

0 kommentarer