Njålsmärke

Ser du den lilla bruna fläcken på Haldols ganasch? (Ja, på den här bilden är den delvis dold av smuts, eftersom han har rullat sig, men jag tror du ser vad jag menar.) Den fläcken brukar kallas Njålsmärke, när man ser den hos fjordhästar. Det är förstås vara en av alla de fläckar och strimmor som den blacka färgen kan ge upphov till, men lite extra festlig eftersom den fått ett namn.
Inte alla fjordhästar har Njålsmärke. Hos oss är det en del som har, och en del inte. Haldols son Hassle Kry har det till exempel inte, trots att han har rätt gott om andra zebratecken.
 
Men alla fjordhästar har Njål i sin stamtavla, många gånger om. När jag gick in på Haldols stamtavla och följde mödernelinjen rakt ner , så kom jag till det trettonde stoet (vad det blir i mormors mormors mormor osv får du själv räkna ut) Flinka. Hon var det första namngivna stoet i denna mödernelinje, och hade betäckts med Njål N 166 och fått dottern Floa N604.
 
Men Njål finns på många fler platser i stamtavlan. På de flesta grenar som jag följer Haldols stamtavla ner till 1800-talet i Norge, så hittar jag Njål lite här och där, oftast runt 13-14:e generationen bakåt. Och så är det alltså för alla fjordhästar.
 
Vem var då Njål N 166? Han är med i den allra första stamboken för fjordhästar, och efter namnet Njaal (som det stavas i stamboken), så står det inom parentes Osman Pascha. Han hade alltså två namn. Han var född 1891 i Nordfjord, och färgen anges som blak. Hans far var Fleitner N70 och modern var det brunblacka stoet Kjaempa, som var född 1879. Man kan också läsa att Njål såldes 1896, då han var fem år, för 1000 kr till Nordre Berenhus amt. Det måste ha varit en mycket stor summa pengar på den tid, Men så blev han också en legend.
 
0 kommentarer