Rimfakse-striden

 Rimfakse (även kallad Odin) finns i den allra första norska stamboken för fjordhäst, med stamboksnummer 146. Han var född 1889 i Voss och var en mörkfux som mätte 148 cm. Som synes på bilden var han inte en fjordhäst, utan en dölehäst. Jag tycker att det är intressant att läsa vad man skrev om detta i denna allra första stambok, och sammanfattar därför en del av detta.
 
Korsningsavel med fjordhäst startade i full skala 1880 i Jaederen. Statskonsulenten såg till att stationera hingstar av döleras här. Det började med  Kong Sverre 66, men hans avkommor blev inte omtyckta och hingsten blev därför inte mycket använd.  Det inköptes sedan en annan hingst av ett privat sällskap, och han hette Lord. Han hade själv en utmärkt exteriör, men inte heller hans avkommor blev som förväntat.
 
Efter dessa misslyckade försök började man återgå till rena fjordhästar. Författaren av inledningen, M.T. Langballe, konstaterar att det är gott hopp om att hästaveln på Jaederen har kommit in i bättre spår.
 
Däremot hade man vid den tiden startat korsningsavel med hingsten Rimfakse i Nordfjord. 1908, när inledningen skrevs, var bedömningen att man varit mer lyckosam med detta, och att Rimfakse givit många premierade söner, även med 1e premie. Författaren medger att avkommorna har varit välbyggda och kraftiga, om än täta bak och med underhals.
 
Han blev dock inte övertygad av detta. Texten fortsätter med att berätta att i Romsdal var man rädd för att införa korsningsavel, och författaren menar att detta är det riktiga. Slutligen skriver han (fritt översatt): "När stoägarna kommer till insikt om hur viktigt det är att para djur som passar ihop med varandra, kommer mycket att vara vunnet för hästaveln, men för detta krävs förstås tillgång till flera hingstar i samma distrikt."
 
Imponerande framsynt, och läsvärt ännu drygt 100 år senare, tycker jag. Vad som hände sedan var att även om Rimfakses avkommor i första generation såg bra ut, så visade sig hans barnbarn ofta ha ett dåligt temperament. Det fanns olika åsikter om vilken väg som var den rätta, men efter vad som kommit att kallas "Rimfakse-striden" så segrade de som förespråkade renavel med fjordhäst. Och sedan dess är det så man har fortsatt.
 
Rimfakse själv avlivades 1907 och blev uppstoppad på Bergens museum. Jag vet inte om han finns kvar där, men det hade varit intressant att få se denna omtalade häst, som gav upphov till ett vägval som gäller ännu över 100 år efter hans död.
0 kommentarer