Kolik: hur vanligt är det?

Lagom till höstrusket brukar kolikfallen öka, och jag passar därför på att ha en miniserie på bloggen om kolik. Jag kommer bland annat att ta upp lite om vad kolik är, varför det uppkommer, hur vanligt det är, hur man behandlar och hur man kan förebygga.

Idag ska jag skriva lite om hur vanligt det är med kolik. Svaret på den frågan är att ingen vet precis. Det finns något som heter djursjukdata i Sverige. För nötkreatur fungerar det ganska bra, även om inte alla veterinärer rapporterar in sina behandlingar. Där finns ändå ett bra underlag, och dessutom är diagnoserna kopplade till individ.

För hästar är kraven på rapportering inte alls lika omfattande, och det finns ingen koppling till individ, vilket gör att man inte kan använda uppgifterna i ett förebyggande avelsarbete, som man gör på kor. Många hästar behandlas alltså av veterinärer som inte rapporterar diagnoser, men 2013 rapporterades det in totalt 7544 kolikfall i Sverige, enligt Jordbruksverkets statistik. 4185 av dem fanns i Götaland, 2444 i Svealand och 915 i Norrland.

Trenden är ett ökande antal fall, och 2005 var det knappt 5500 kolikfall som rapporterades. Det kan bero på bättre rapportering, fler hästar eller att fler hästar får kolik.

Det man däremot ganska säkert kan säga att andelen kolik varierar kraftigt över året. Denna fördelning var det 2013, och bilden är ungefär samma år från år. Detta leder tankarna till varför hästar får kolik, som jag återkommer till imorgon.

 
0 kommentarer