Vaccinera, men när?

Hur långt efter 12 månader kan man vaccinera mot influensa utan att behöva göra om? Och hur länge efter senaste vaccination får man tävla? Ja, du känner nog igen frågorna. Kanske har du funderat själv också. 
 
Jag skulle vilja vända på hela resonemanget. Vore det inte mycket intressantare att fundera på hur och när du ska vaccinera din häst för att skydda den så bra som möjligt? Visserligen har det varit få utbrott av hästinfluensa i Sverige de senaste åren, men med tanke på det stora inflödet av hästar som ibland tar med sig både den ena och den andra smittan, så tänker jag att det finna goda skäl att hålla sin häst så bra skyddad som möjligt. 
 
Enligt tävlingsreglerna för ridsport så får man tävla fram till 12 månader efter senaste vaccination, när hästen är grundvaccinerad två gånger. För internationella tävlingar har FEI strängare regler och tillåter 6 månaders intervall, och travet har också delvis andra regler, men här väljer jag att utgå från ridsportens regler i Sverige. Om man inte har vaccinerat får man alltså inte tävla här när det gått 12 månader, men man har ytterligare tre veckor på sig att vaccinera, utan att behöva göra om grundvaccinationen. Och efter vaccination måste det alltid gå sju dagar innan start. 
 
Det finns bra och uppdaterade vaccin mot influensa, men influensa är en lurig sjukdom, och för att hålla ett bra skydd så behöver immunförsvaret påminnas ibland. Ett vaccinationsintervall på ett år innebär att skyddet inte är fullgott mot slutet av perioden. Om man verkligen vill ha ett bra skydd hela tiden så bör man gärna vaccinera varje halvår. 
 
Detta är särskilt viktigt hos unga hästar. Deras immunförsvar är inte lika effektivt som hos vuxna hästar, men genom att vaccinera oftare upp till fyra-fem års ålder så kan man i de flesta fall hålla ett tillfredsställande skydd även hos dem. Genom att vaccinera unga hästar väl minskar man också risken att det finns individer som utsöndrar väldigt mycket virus, och då skulle kunna smitta även vaccinerade hästar. Speciellt i slutet av en tolvmånadersperiod kan en del hästar insjukna om de smittas. 
 
Så jag vaccinerar alla mina unghästar två gånger per år, vare sig de ska ut på något eller inte. På det sättet grundlägger jag ett bra skydd hos dem för livet, och jag minskar riskerna för att få problem ifall någon annan häst drar hem smittan. Rekommendationen idag är att vaccinera från sex månaders ålder. Innan dess kan stoets antikroppar störa fölets svar, och fölet skyddas bäst genom att mamman är väl vaccinerad och har fått en påfyllning av sin influensa- och stelkrampsvaccination ungefär 1-2 månader före fölning. 
 
Stelkrampsskyddet är förstås det allra viktigaste, och något alla hästar bör vaccineras mot. Man kan ge grunden samtidigt med influensan, och då tänker jag att det är klokt att starta det hela samtidigt, från sex månaders ålder. Om fölet råkar ut för skada eller hovböld kan det vara klokt att ge extra vaccination då, eller kanske överväga behandling med stelkrampsserum. Om mamman inte är vaccinerad bör man börja tidigare, men helst "börja om" vid sex månader i alla fall.
 
Sedan ges en andra spruta efter 1-2 månader (tidigast efter 3 veckor), och därefter kan man gärna ta den tredje redan efter ungefär fyra månader, för att säkra bra nivåer på skyddet hela tiden. Från nummer fyra och framåt vaccinerar jag alltså varje halvår, eller i varje fall nästan. 
 
Det som är bra med det, förutom att man har ett bra skydd hela tiden, är att det är lätt att anpassa vaccinationerna efter andra händelser. Om det skulle krocka med visning eller annat, så har jag så gott om tid att det går fint att skjuta det hela några veckor. Och det är lätt att hålla ihop hela gänget så att de vaccineras samtidigt. 
 
Det underlättar även om jag är veterinär. Lätt att glömma någon annars. Och ja, det blir förstås dyrare att vaccinera oftare. Men å andra sidan tänker jag att jag hellre vaccinerar för hästens skull än bara för reglerna. Om man jämför med vad ett täcke kostar så är det inte så farligt ändå. För att inte tala om hur det kan bli om de får influensa. Det har jag varit med om en gång, och det slutade med att en häst fick avlivas. Men det kanske är en annan historia....
 
 
0 kommentarer