Gamla skyltar

 
 
Då och då stöter man på en skylt som har något att berätta för oss. Gamla, knappt synliga skyltar som minner om en svunnen tid.
 
Vi har en sådan som vi ofta passerar på promenader och ridturer. I skogskanten vid grannens åker. Den berättar om ett gammalt soldattorp och vem som senast bodde där. Men inte när, eller när det byggdes. Nu kan man knappt ana att någon bott där. En hög sten och lite buskar mitt i åkerplätten bara.
 
Men hur hade de det, de som bodde här en gång? Hur levde de, vad åt de? Det finns säkert de som vet mer än jag om detta, men många frågor blir säkert obesvarade. Jag hade nästan glömt skylten på stolpen när Unni frågade vad det var för en blå stolpe i kanten. Vi läste, och slutade med många frågor. Vem var han Frans Lago?
 
Jag sökte lite och kunde konstatera att det i vår lilla by, Taleryd, funnits två soldattorp nummer 60 och 75. Dessutom fanns det ett husartorp, nummer 5. Alla hörde till Linderås församling, som vi gör än idag. De tillhörde Norra Vedbo kompani vid Jönköpings regemente. Så mycket mer fick jag inte veta. Jag undrade över människorna, och tänker att vi vandrar över samma platser som andra gått under flera hundra år.
 
Mycket har hänt under denna tid. Idag växer många beten och åkrar igen, trots att vi bor i en av de mer aktiva jordbruksbygderna. Men det finns skog där det förut var beten på flera ställen. Jag hoppas att det inte ska ändras mer än att människor fortsätter att gå på dessa små vägar och stigar, att landsbygden fortsätter leva och ge liv.
 
På ett annat ställe i kommunen finns en ännu äldre skylt. Den är inte uppsatt som minnesmärke, utan den kom upp som en aktuell och viktig information om smittläge, för att undvika smittspridning till friska områden. Nu är tuberkulosen hos nötkreatur borta i Sverige sedan länge. Skylten finns kvar och påminner om ett stort och viktigt arbete, som gjordes en gång. Skylten är äldre, men händelsen säkert senare än den andra.
 
Till mig säger den att det fortfarande är viktigt att vara rädd om detta. Rädd om vår bygd, och vara klok och aktsam så att vi inte på nytt tar in smittor som kan skada människor och djur. Att påminnas om hur det var för inte så länge sedan manar till eftertanke.
1 kommentar
Anna O

Massor av tankar väcker de skyltarna! Om jag finge forska om precis vad jag ville så skulle jag ägna mig åt historia ett par år.

Att någon faktiskt brytt sig om att sätta upp en skylt som dessutom talade om vilken den siste soldaten var! Lago var ett lite ovanligt namn, tänker jag, jag har fått för mig att soldater hette sådant som Blixt och Stolt.

Så tänker jag också på att det var Medicinalstyrelsen man skulle ha tillstånd från för att föra in kreatur. Låg veterinära frågor under Medicinalstyrelsen? Eller var detta huvudsakligen en fråga om humanmedicine? Konceptet one health är lite nyare! Skyltens ålder är oklar, men pluralformer av verben försvann någon gång under 1900-talets mitt enligt min mycket snabba googling.

Svar: Lago och Laago finns det gott om häromkring. Tuberkulos ville man utrota för människornas skull. Förutom att testa och se till att få korna friska var det också så det började med pasteurisering av mjölk. Och det är fortfarande viktigt för att garantera säkra livsmedel.
Helena