En fjordhingst i Stockholm 1880

Man brukar säga att fjordhästen kom till Sverige i mitten av 1900-talet. Fjordhästen har nog i alla tider förekommit främst i gränstrakterna mot Norge, men i början av 1950-talet gjordes de första mer organiserade importerna till Bohuslän med syfte att pröva hästens förmågor som en mindre arbetshäst. 1953 bildade de Fjordhästföreningen, och de hade redan då funnit att hästarna var starka och fogliga. Det egentliga avelsarbetet började 1954, då hingsten Linjar hade köpts in från Norge. 1961 bildades så Svenska fjordhästföreningen.
 
Men det är ingen tvekan om att historien sträcker sig längre tillbaka än de 60-70 år som vi pratar om här. Redan drottning Christina sägs ha haft ett spann med fjordhästar, och då är vi alltså på 1600-talet. Det har jag hört om sedan länge.
 Däremot var det först för några dagar som jag lade märke till en rad i den allra första norska fjordstamboken från början av 1900-talet. Om hingsten Oskar med stamboksnummer 38 kunde man läsa att han 1880 sålts till det kungliga stallet i Stockholm. Intressant! Undrar om han var ensam och vad som hände sedan... Jag vet inte, tyvärr.
 
I Norge var han en andre-premie-hingst, alltså av god kvalitet. Hans far hette Nordkap och såldes till England, enligt samma stambok. Hans mor och mormor är endats angivna med ägarens namn.
 
Själv lämnade han två godkända söner i Norge; Fridtjov 59 och Kong Bele 79. Den senare fick i sin tur tre söner: Odin 114, Flink 128 och Mörejarl 136, där den siste fick en son med samma namn men annat stamboksnummer: Mörejarl 211. Oskar var 150 cm (bandmått?) och sönerna 146, 142 cm och 146 cm.
 
På ingen av dem finns bild i stamboken, men på sidan för Odin 114 finns en tecknad bild av en namne på stamboksnummer 112. Det är denna Odin som jag visar, och alltså inte Oskars son. Det finns en hel Odin och Haakon bland dessa gamla fjordhingstar.
 
Att Oskar hamnade i det kungliga stallet i Stockholm kan ju passa bra. Men visst vore det spännande att få veta mer om hans öden och äventyr. Undrar om det går att rota fram?
0 kommentarer