Härstammar fjordhästar från Przewalskihästar?

Lite då och då hör man att fjordhästarna härstammar från Przewalskis häst. Men stämmer det verkligen? Jag menar, hästarnas vildfärg black finns ju hos många andra raser, och fjordhästarnas ståndman är beroende av klippning till skillnad mot zebrornas och przewalskihästarnas korta upprättstående man. Dessutom har ju de mongoliska vildhästarna stora tunga huvuden och anses ha ett besvärligt temperament, så det finns tydliga skillnader från fjordhästen också.
 
Jag blev mer och mer nyfiken på vad man vet om detta och passade på att leta lite fakta.
 
Det första jag kollade var en uppgift som jag hört för länge sedan, och det är att tamhästar och przewalskihästar inte har lika många kromosomer. Redan det ett belägg för att fjordhästar är mer nära släkt med alla andra tamhästar än med dessa vildhästar, om det stämmer. Och det verkar det göra. Hästar har 32 kromosompar (64 kromosomer) och przewalskihästar har 33 (66 kromosomer).
 
Jag hittar detta hos flera olika källor, och det finns till och med en fin beskrivning av hur det går till att dessa båda hästtyper ändå kan få fertil avkomma (vilket brukar vara omöjligt om kromosomantal skiljer sig): http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Djur_evolution.html#Przewalskis-hast-tamhast-tarpan-domesticering
 
I samma artikel kan man läsa att: De sista vilda hästarna var tarpanen (Equus ferus ferus) i Europa och västra Asien och Przewalskis häst (Equus ferus przewalskii) i centrala Asien. Tarpanen utrotades under 1800-talet. Den tros vara stamfader till tamhästen. Det sista vilda exemplaret av Przewalskis häst iakttogs 1969 i Gobiöknen. Denna häst kunde emellertid räddas, eftersom det fanns exemplar i djurparker. Przewalskihästar från djurparker har nu återintroducerats till sin naturliga miljö, bland annat i Mongoliet och Kina.
 
Även tarpanerna hade blackfärg. Ofta musblack verkar det som, medan de przewalskihästar som jag har sett (även levande på djurpark - de finns t.ex. i Nordens Ark) har varit brunblacka. Så det där med färgen är väl inte så mycket stöd för släktskap. Black är ju hästarnas viltfärg, och den förekommer ännu i många raser. De andra färgerna är senare mutationer, skulle jag gissa. Många av dem skulle inte kunna klara sig i det vilda, då de är alltför spektakulära och syns väl.
 
På tal om färg så har ju fjordhästar också haft andra färger än black för inte så länge sedan. Det kan man läsa om i den första norska fjordstamboken, och här har jag kikat lite i den, och delar även en bild på en svart fjordhäst på 1800-talet: https://stuterikry.blogg.se/2015/march/svarta-fjordhastar.html
 
När jag sökte vidare hittade jag flera länkar till Wikipedia, och det är ju inte en generellt tillförlitlig källa, eftersom vem som helst kan skriva. På sidorna om hästarnas släktskap med olika vildhästar hade de till med lagt ut en egen varning om att innehållet kunde innehålla fel och saknade referenser. Jag läste, och hittade påståenden om fjordhästars släktskap med Przewalskis häst, men kunde inte se någon logisk förklaring eller fördjupning annan än färg och ståndman.
 
Så jag letade vidare, och tänkte att det borde finnas vetenskap kring detta. Jag började söka på engelska för att ta mig ut i ett större sammanhang. Och visst fanns det mer att finna. Med tanke på att jag skrev inledningen till detta inlägg innan jag hittade den artikel som jag hoppades skulle finnas, så var det nästan komiskt att läsa ur denna artikel, som bekräftade så mycket av det som jag tyckt talar mot påstående om nära släktskap mellan fjordhäst och mongolisk vildhäst: https://www.researchgate.net/publication/324115622_Equus_ferus 
 
Sammanfattningsvis och fritt översatt skriver de att Przewalskihästen är en underart av vildhästarna Equus ferus. Även om Przewalskis häst kan koras med tamhästar och få fertil avkomma, så gör det faktum att de har 66 kromosomer att den skiljer sig mer från alla tamhästar än vilka tamhästar som helst skiljer sig frå varandra. Dessutom har studier av mitokondrie-DNA visat att Przewalskis häst inte är en anfader till den moderna tamhästen. De visar också en rad skillnader jämfört med tamhästraser såsom en kort upprättstående man, avsaknad av pannlugg, kort tagel på övre delen av svansroten, och de fäller sin tjocka man på våren.
 
Vidare skriver de att det är liten genetisk skillnad mellan Przewalskihästar och tamhästar. Det är bara fyra genområden (loci) som är identifierade som specifika för denna vildhäst, så visst finns det ett nära släktskap. Enligt den aktuella forskningen skildes de från grenen för tamhästar för ungefär 150.000-200.000 år sedan.
 
Hästar domesticerades för cirka 5-6000 år sedan. En lång tid, men i hästens utvecklingshistoria ändå kort. Och mycket, mycket senare än de skildes från den mongoliska vildhästen. Så visst kan det kännas fascinerande att tänka på hur tamhästar är släkt med dessa hästar, och det är de ju, men alltså ungefär lika mycket oavsett ras. Och jag drar slutsatsen att sedan utvecklingslinjerna skiljdes åt för runt 150.000 år sedan så har dessa olika hästarter utvecklats sida vid sida. Tämhästarna kom sedan ur en annan gren och har alla en hel del gemensamt, och är mer släkt med varandra än vad de är med Przewalskihästar, åsnor och zebror.
 
Vill du läsa mer om Przewalskis häst, så hittade jag ett fint studentarbete när jag letade: https://stud.epsilon.slu.se/9120/1/mandinger_h_20160602.pdf
 
På bilderna idag är det bara fjordhästar, musblacka och ljusbrunblacka, och så en brunblack korsningsponny till sist. Den är ju inte heller fjordhäst även om den är black.
 
0 kommentarer