CEM-prov

 
CEM är en förkortning som i översättning betyder smittsam livmoderinflammation hos häst. Det är en bra beskrivning som summerar de vanligaste symtomen. Ston som smittas får ofta flytningar (men inte alltid), korta brunstintervall och nedsatt chans att bli dräktiga.
 
Sjukdomen upptäcktes på 1970-talet och kom till Sverige på 1980-talet. Några år senare var den högaktuell framför allt hos kallblod, då man sett att en del kallblodstravare bar smittan. Det visade sig att just kallblod ofta hade lindrigare symtom, och därför riskerade sprida smitta obemärkt.
 
Den gången kom en stor del av smittan från Norge. Under senare år har vi då och då fått in hästar från Danmark som visat sig positiva.
CEM orsakas av en bakterie, och det är en anmälningspliktig sjukdom. För seminhingstar krävs provtagning, och många raser har haft krav på test i samband med import av avelsdjur. Hingstar visar inga symtom.
 
En del har tyckt att den inte är något större problem, och flera raser har tagit bort kraven på provtagning ur sina reglementen. I flera fall har detta berott på att Jordbruksverket har ansett att det kan ses som diskriminerande att kräva prov på importer bara. Så några strök då kravet, medan andra började provta alla hingstar.
 
Men 2020 uppmärksammades att smittan började spridas bland islandshästar i Danmark. På danska webbsidor berättade man om smittan som konstaterats hos flera hingstar, som i sin tur smittat en hel del ston. De försökte lugna alla och förklarade att eftersom det var en bakterie som orsakar sjukdomen så skulle behandling med antibiotika lösa problemen och drabbade hästar bli friska snart igen.
 
Riktigt så enkelt visade det sig inte vara. Dels kom de fram till att en del hästar som testat negativt trots allt var smittade. Detta berodde antagligen på att man analyserat proven genom odling, som tar tid och som kräver att prover kommer in snabbt till lab och att inte annat växer över och döljer. Alternativet är PCR (påvisar DNA från bakterien), som går snabbare och är känsligare. När man bytte metod hittade man mer logiska smittkedjor och många fler positiva.
Dels visade sig att bakterien är smittsam än man tidigare trott. Från början sa man att den bara smittar som en ren könssjukdom, dvs vid betäckning (och semin). Sedan upptäckte man att föl kan smittas av sin mamma och bära smitta, och det har efterhand visat sig att även annan kontalktsmitta är trolig. Då handlar det om utrustning, boxar, skötare eller att gå i samma flock.
 
Och det där med att bakterier går att behandla bort är inte riktigt så enkelt som man kan läsa på vissa ställen. Den här bakterien är en tuffing, och vissa stammar är resistenta mot många läkemedel, och då fungerar det förstås inte. Den verkar också ha en förmåga att "gömma sig" eller bita sig fast hos vissa individer, så det kan ta tid att lyckas bli av med den. Det kan nog också vara så att en del individer blir kroniskt infekterade, eller i vart fall är väldigt svåra att bota.
 
Hästars tarmflora påverkas lätt av antibiotika, och det förekommer dödsfalll på grund av rubbningar i tarmfloran i samband med behandling. Så det är en sjukdom att ta på allvar, även om det förstås är sällsynt att det går så illa. 
 
Nu ser jag att man har börjat testa bredare i Danmark, och många hingstägare lägger ut information om att deras hingst är testad och negativ. Det är bra.
 
Jag tänker att detta också är väldigt viktig påminnelse om varför man ska rapportera alla ston som betäcks vare sig de blir dräktiga eller inte. Om någon visar sig smittad så är det alldeles nödvändigt för att lyckas göra en effektiv smittspårning.
 
Det blir lätt hemlighetsmakeri runt smittor, och kanske beror det på att den som drabbas känner sig skyldig eller som pestsmittad. Men öppenhet är ett bra medel för att lyckas bekämpa sjukdomar. Oftast är det otur som ligger bakom, eller okunskap. Men med kunskap, öppenhet och bra rutiner kan man komma långt.
 
Om du vill läsa mer om denna sjukdom (eller andra) så finns bra information på SVAs hemsida:
https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/cem-smittsam-livmoderinflammation-hos-hast/ 
 
 
 
0 kommentarer