Miljön behöver fler kor

Korna, som rapar metan, har blivit utpekade som miljöbovar under flera år. Många av oss som lever på landet har undrat vad de menar, och hur man kunde komma fram till något sådant.
Korna, eller nötkreaturen - de nyttiga kreaturen - har haft en stor betydelse för människors överlevnad, inte minst här i Norden. De betar marker eller äter foder från områden som inte passar för odling av människoföda. Man kan säga att de gör om gräset till mjölk och kött.
 
Samtidigt bidrar de till att hålla landskapet öppet, och markerna där de betar blir ofta artrika och är viktiga för den biologiska mångfalden.
 
Nu kommer också allt bättre underlag som visar att det finns skäl att ha fler kor i vårt land. Dels är våra kor redan idag effektiva och miljösmarta jämförda med världssnittet, dels finns en mer nyanserad syn på metanets betydelse. Dessutom pågår redan arbete för att ytterligare förbättra för ett ännu mer hållbart lantbruk.
Om du är nyfiken och vill läsa mer om detta så finns en rapport om Framtidens jordbruk, som är framtagen av experter i bred samverkan. Du hittar den här:
Framtidens Jordbruk (vxa.se)

  

1 kommentar
Topplistat

"En puss på mulen" på bild :-)

Svar: :-) Nyfiken och social!
Stuteri Kry