Bra råd

Jag har sedan ganska många år varit ordförande i två råd hos Svenska hästavelsförbundet, deras veterinärmedicinska råd och det genetiska rådet. En ära, som jag ser det.
Det har varit roligt och intressant, och inte så väldigt betungande. Man får bara in ärenden på uppdrag av SHs styrelse och kan alltså inte själv lyfta frågor från råden. På sätt och vis skönt, och på sätt och vis begränsande.
Jag bestämde mig i våras för att avsäga mig uppdragen. Det är mycket ändå nu, och jag kände att jag kanske inte kunde tillföra så mycket. Jag hade önskat att delvis ändra arbetssätten och att få komma med förslag på aktuella frågor att diskutera, till exempel genom närvaro på på styrelsens möten någon gång ibland.
Det blev inte så, och det kan säkert finnas goda skäl för det.
För några dagar sedan fick jag en härlig blombukett som tack för dessa år i de båda råden. Den blev jag glad för.
Jag tittar på den och tänker tillbaka på fina möten och givande diskussioner med rådens ledamöter. Allra bäst tycker jag att det har varit då gånger då vi haft gemensamt möte om frågor som berör båda. Det händer ju inte så sällan eftersom utgångspunkten är hästavel för sunda hästar - det handlar om både genetik och veterinärmedicin.
Mina mycket komptenta rådsledamöter har lärt mig mycket. Tack alla för den här tiden!
Förutom buketten är alla bilderna från vår hage sommaren 2012. Så ni ser Finja Kry, Henja Kry och deras föl Ajke Kry och Hejde Kry samt Haldol Kry. Och jag tror det är Desolett Kry som skymtar bakom på en bild.
 
0 kommentarer