Ansökt om bygglov

I förra veckan skickade vi in ansökan om bygglov. Det kommer upp i nämnden i slutet av denna månad, och vi håller tummarna för att allt ska gå smidigt och bra. Hittills har bemötande och kontakt fungerat toppen.
 
Jag har fått några kompletterande frågor, och dem har jag besvarat direkt. 
 
 
 
Det kändes också väldigt bra med det fina bemötandet av grannarna vid valborg. En härlig känsla att samlas så och hoppas att vi nästa år ska kunna visa vårt hus där.
 
Vi har skissat och funderat, både själva och med de från Lövsta, och andra. 
 
Jag delar idag bilder av hur det är tänkt att bli, både en vanlig ritning och karta samt perspektivritning som kanske ger en tydligare idé om utseendet. Ännu går det att ändra på en massa detaljer, men känns skönt att ha en idé om de stora dragen som vi är nöjda med.
 
På tomtkartan ser man läget i förhållande till vårt nuvarande hus (till vänster), och man kan också se att tomten inte alls ligger på åker, utan på bete och skogsmark samt impediment. Hur det ser ut i verkligheten har jag ju visat bilder på innan. Fler kommer efterhand.
 
 
 
0 kommentarer