Kontrollassistent - ett utdött yrke


När jag skrev om Kokontrollen 125 år 
för några veckor sedan fick jag många intressanta och tankeväckande kommentarer.
 
Någon kopplade ihop mig med min farbror Erik Torkelsson, som var mycket aktiv i SRB-föreningen och engagerade sig i aveln för de röda korna. Jag minns hur många släktkalas ägnades åt att diskutera för- och nackdelar med olika tjurar, och även förstås drömmen att föda upp en semintjur. Erik lyckades ett par gånger, bland annat med tjuren 70 Mattarp.
 
Såväl Erik, min far (Hugo) och deras äldre bror Gunnar arbetade som kontrollassistenter innan de blev lantbrukare med egen gård. Erik jobbade nära hemtrakterna i Örkelljunga, och gjorde besök bland annat på flera gårdar som jag bodde granne med som liten. Fast det här var då innan jag var född.
 
Gunnar arbetade som kontrollassistent lite längre söderut i Skåne. Han blev sedan lantbrukare i Eket, och han tyckte extra bra om en av de raser som skapade SRB-kon, nämligen Ayshire. 
 
Kontrollassistentens arbete går det att läsa mer om på Växas hemsida: Historia | Växa (vxa.se) De mätte mjölkmängder och analyserade fetthalter direkt på plats. Numera skickas alla analyser till lab, och antalet har ökat betydligt.
 
Nu finns inga kontrollassistener som åker ut och gör detta jobb. Lantbrukarna får lov att mäta mjölkmängd och ta ut prover själva. Fast det finns de som gärna köper tjänsten att få hjälp med detta, så även om kontrollassistenterna inte finns kvar, så lever uppgiften delvis vidare ännu.
 
Mycket har förstås ändrats under dessa år. Min far gjorde lumpen 1950 och var sedan kontrollassisten i början av 1950- talet. Han köpte sin egen gård 1955.
 
Bland annat berättade han om en bonde som körde sin ko i jordbruket, istället för att ha häst. Vid kontrollen under vårbruket blev det nästan ingen mjölk alls.
 
Efter tden som kontrollassistent arbetade min far även som dräng. I Kärreberga i Kvidinge hade han imponerat på en liten pojke, som avundades hans styrka och frågade hur stark han var. Svaret han fick var "Om jag tar i allt vad jag kan så kan jag lyfta så mycket jag orkar." 
 
0 kommentarer