Rätt hull för ett fölsto?

Många som väntar föl funderar över vad det dräktiga stoet behöver få att äta. Mitt vanligaste svar är att påminna om att det först är under den allra sista delen av dräktigheten som hon behöver något extra. Innan dess är det väldigt liten skillnad mot de behov som hon annars har. Så en lagom foderstat, baserad på grovfoder, som man har analyserat för att kunna balanser i de fall det behövs, räcker långt. Med rätt grovfoder behöver man oftast bara komplettera med mineraler och gärna lite extra selen.
Ett fölsto bör vara i "lagom" hull hela tiden, för att må bra och klara av dräktigheten bra. Nu har det kommit ytterligare forskning som visar att ett alltför högt hull kan vara dåligt både för stoet och för det föl hon bär: https://www.hippson.se/artikelarkivet/forskning/stoets-hull-paverkar-folets-forutsattningar-for.htm?fbclid=IwAR0w4FTbChAPTitzrrJ4CO8v51kXcq9HrFrR7820Vfi2zdG9A0H9rQ27h_A
 
Men jag vill samtidigt passa på att slå ett slag för "lagom". Ett alltför högt hull är inte bra, och det säger ju nästan sig själv. Men ett fölsto i lågt hull har väldigt svårt att öka i hull, speciellt under slutet av dräktigheten. Och är hon inte i tillräckligt hull när hon fölar finns risk att hon snart tappar ännu mer. För det är ju under digivningen som de verkligt stora behoven kommer. Det har jag skrivit om tidigare:
https://stuterikry.blogg.se/2018/july/innan-det-ar-for-sent.html
https://stuterikry.blogg.se/2019/april/vem-jobbar-hardast.html
Och om nu ditt högdräktiga sto är för fet, så var väldigt försiktig med att banta henne. Det händer ibland att ett högdräktigt sto underutfodras (på grund av sjukdom eller missbedömning/okunskap) och det kan leda till ett livshotande tillstånd med kraftig påverkan på levern. Ibland går det inte rädda stoets liv. Om man är i det läget att det dräktiga stoet är lite för rund, så är det bättre att tänka att hon kommer gå ner i vikt när hon börjar mjölka. Och så kanske vänta lite innan man ger extra foder. 
 
Så, som vanligt; lagom är bäst. Sedan är det inte alltid så lätt med lagom....
 
 
0 kommentarer