VÅR ponny!

Vi har fått förtroendet att köpa Denver, som vi haft på foder i ungefär ett halvår. Vi tycker om den snälla och trevliga ponnyn, och han verkar trivas hos oss och i flocken, så vi blev glada för frågan.
 
Vi förstår att det var ett svårt beslut att sälja. Sälja sin första ponny, och en väldigt fin och trevlig ponny som betytt mycket. Det känns förstås.
 
Samtidigt är det ju också en fin känsla att veta att nu är han vår. I praktiken kanske nästan ingen skillnad. Men det är ändå något särskilt att få säga att "Han är min ponny!"
 
Han är gammal, snart 22 år, men vi hoppas få ha glädje av denna duktiga läromästare i flera år. Planen är att han stannar hos oss så länge som han mår bra. Det hoppas vi ska vara länge.
 
 
5 kommentarer

Besiktning, men hur?

Vad säger egentligen ett besiktningsintyg? Vad ska kollas, och kan man veta något om hästens kapacitet och framtid?

Många av föredragen på hästveterinärkonferensen i Bergen handlade om besiktning inför köp. Det var spännande att ta del av olika tankar och erfarenheter, och tankeväckande att höra om de skillnader som finns mellan olika länder, även inom Norden.

En av frågorna var den om vem som är uppdragsgivare för besiktningen. Min grundinställning, som stöddes av många, är att man helst har köparen som kund, och förstås helst också har köparen närvarande vid undersökningen.

Andra tyckte att det inte spelar roll, eller att man kan göra det för både köpare och säljare, och kanske till och med samtidigt. Både köpare och säljare har ett intresse av en bra besiktning, eftersom det minskar risken för krångel senare. Bäst är att båda parter närvarar vid undersökningen, och kan ställa frågor.

Samtidigt är besiktning förstås en färskvara. Det säger långt ifrån allt om vad som kan hända senare. Men det är bra om man kan hitta de förändringar som redan finns, och helst värdera vikten av dem. Hur omfattande undersökningar som behövs för att uppnå detta finns det förstås många olika uppfattningar om.

Röntgen, och i så fall av vad, är en sådan fråga. Om det finns fynd vid undersökningen kan det självklart vara intressant. I övriga fall bör man tänka igenom innan i vilken mån det behövs. Särskilt röntgen av rygg och hals kan många gånger vara svårtolkat, och kräver många bilder. Så kallad exportröntgen med ett antal bilder på olika leder är vanligt numera, men man ska komma ihåg att det aldrig kan ersätta en bra klinisk undersökning.

Böjprov brukar ingå för alla utom de yngsta. Vad och hur man ska böja är en fråga som analyserats med en hel del forskning - intressant bara det. Hur omfattande en munhåleundersökning ska vara kan man också ha olika uppfattning om, liksom många andra möjligheter till fördjupade undersökningar som ges. Vad är relevant och rimligt, och vad får det kosta? Eller vad kan man riskera att missa?

För en vuxen häst bör undersökningen omfatta även longering och ridprov (eller körprov). Det finns hältor som inte alls syns på rakt spår, och det kan också vara intressant att se hur hästen fungerar med ryttare på ryggen. Då är även sadling och uppsittning värt att se på. Man ska inte förvänta sig att besiktningen kommer att kunna svara på frågan om det är en passande ponny till nybörjaren eller om hästen har potential att gå grand prix. Däremot kan man förhoppningsvis upptäcka om det finns uppenbara hinder för detta. Resten faller inom köparens undersökningsplikt och att förstås se till att provrida hästen. Om hästen ska tävlas kan det också vara en bra idé att kolla hur den fungerar i en ovan miljö.

Tyvärr händer det då och då att det uppkommer misstankar om att hästen har medicinerats innan provridning eller besiktning. Det kan handla till exempel handla om lugnande eller smärtstillande medel. I vissa länder blir det därför mer och mer vanligt att man tar ett blodprov för att kunna kolla detta. För att det ska hålla vid en tvist är det viktigt hur provet tas och hanteras, så att alla misstankar om kontamination kan uteslutas.

I Sverige är det så vitt jag vet ganska få prov som tas, till stor del beroende på kostanden för analysen, som går på flera tusen kronor. Utomlands finns ett system med säker lagring av proven i sex månader, vilket bara kostar några hundra, och sedan beställer man analys någon gång under denna tid, om det dykt upp frågetecken kring hästen under den första tiden efter köpet. Analysen är förstås lik dyr ändå, men genom att man bara analyserar vid behov och inte direkt, så ökar möjligheten att ta prov. En bra tanke, tycker jag.

Ja, det är inte lätt att köpa häst, och inte att sälja heller. Garantier kan man inte få, för även oväntade saker kan hända. Men en bra början är att köpa av någon som du har förtroende för (och komplettera gärna med en googling) och sedan vara med vid besiktningen och ställa de frågor som du har. Till slut är det ditt beslut som köpare, och också ditt ansvar att ta hand om hästen så att den kan bli det du hoppades.

 
0 kommentarer

Frågor och funderingar

 
Frågor och funderingar var rubriken på sista bilden när Jordbruksverket presenterade den nya djurhälsolagen, Animal health law, alltså den nya EU-förordningen i tisdags. Och nog har jag funderat en del, både före och efter. Jag tror att det är hög tid för hästvärlden att sätta sig in i de alternativ som finns och att agera för att det ska bli bra. Eller med andra ord; jag tror det finns risk att det inte blir bra alls...
 
En kort summering av en liten del av allt det som de nya reglerna innehåller visade att alla platser som har häst ska vara registrerade. Alltså ungefär som det som redan idag gäller alla som har kor, getter, får och grisar. För de djurslagen finns också krav på att förflyttning av djur ska registreras digitalt, och det främsta syftet med detta är att kunna göra smittspårningar. För hästar ska det inte bli krav på sådan registrering, MEN det kommer istället ett krav på journalföring av förflyttningar. 
 
Vad precis som skulle journalföras var ännu lite oklart, men det skulle kunna vara även alla resor för träning till närliggande ridhus, tävlingar, och förstås alla längre resor. Även om journalföringen då kan ske genom en anteckning i en pappersjournal, så kan det bli väldigt mycket som ska antecknas. Mycket jobb, ännu en punkt att kontrollera, och som dessutom är rätt svår att kolla på riktigt. 
 
Motivet är förstås smittskydd, igen. Och det är ingen tvekan om att hästvärlden behöver bli mycket bättre på detta. Frågan är dock om detta är en insats som kommer göra skillnad och som ger en nytta som svarar mot kostnaden. Det borde utredas och beskrivas - nu!
 
För noteringar i pappersformat hos alla stall kräver en stor insats om man vill följa upp det. Och frågan är om det är tillräckligt viktig information. Som jag ser det kan vi börja med att fokusera på de största riskerna och lägga krutet där. Statens veterinärmedicinska anstalt presenterade nyligen en uppföljning av de senaste årens kvarkafall, och kunde konstatera det som alla veterinärer redan anat. Alla fall av kvarka var kopplade till import av häst, eller till köp från handelsstall som även hade importer. 
 
Ändå är det fortfarande väldigt bristfällig koll av hästar som passerar gränsen. Man följer inte upp om de verkligen har hälsointyg, som det faktiskt är krav att de ska ha. Många slinker igenom. En hel del köpare och handlare tycker det är smidigt att fuska och "glömmer" kravet på hälsointyg. Den biten ska bli bättre, och det ska skärpas upp hur hälsointyg ska läggas in i TRACES, som är datasystemet för dessa intyg, och som idag inte krävs för de flesta transporter av hästar. Men det sades inget om i vilken grad kontrollen också skärps. 
 
Jag tänker att det kanske kunde räcka att satsa på att jobba mer på att ha koll just på hästar som kommer in till landet. Eftersom det är de som är den största risken både för kvarka och ännu värre sjukdomar, som vi ännu varit mer eller mindre förskonade ifrån. Om vi lyckas med det så kommer det att göra skillnad. Särskilt om hästägarna också lär sig att verkligen isolera och kolla nyanlända hästar. Bättre att lägga fokus på detta än att skriva pappersjournaler som varken kommer fungera eller kunna användas effektivt. Att registrera alla anläggningar med häst kommer nog att vara ett tillräckligt stort steg. 
 
Så även om jag tycker att smittskydd är viktigt så kan jag inte hålla med den jurist som försökte få oss att se att journalföring löser problemet med de hot i form av allvarliga sjukdomar som finns i närliggande länder. Smittrisken med resorna blir inte mindre av att vi som sköter oss skriver upp varje liten förflyttning vi gör med våra hästar. Jag hoppas att det ska bli en konsekvensutredning värd namnet om detta. Om hästfolket kan rösta fram Jerringprisvinnare flera gånger så borde vi kunna höras även i denna viktiga fråga. Jag tror det är dags att göra det nu!
 
 
0 kommentarer