Spelar svenskt eller nordiskt roll?

 
Kommuner går ut och lovar att nu ska det bli slut på dåligt polskt kött i skolorna. I stället ska det serveras svenskt eller nordiskt kött, kan man läsa på vissa håll. Jag kan inte låta bli att fundera på hur de tänker då...
 
Jag tänker att det vore så mycket smartare att lova att vi nu äntligen ska ställa krav på att alla animalieprodukter ska vara producerade minst enligt de krav som gälleri Sverige. Utredning efter utredning har visat att det går att göra så, och det finns bra underlag som kommunerna kan använda sig av. Enkelt alltså. Och så oerhört viktigt!
 
Viktigt för vår miljö, för vår landsbygd och vår hälsa. Och man kan inte sätta likhetstecken mellan nordiskt och svenskt. Dels förstås för att den biologiska mångfalden får vi i Sverige bara om vi köper det som är producerat här, liksom arbetstillfällena.
 
Men det finns också andra viktiga faktiska skillnader. Att titta på statistiken över antibiotikaanvändning till djur ger en bra sammanfattning (bilden tagen från SVAs hemsida):
Sverige är bäst i klassen i EU, både när det gäller användning av antibiotika och antibiotikaresistenta bakterier (det hänger tätt ihop och är väldigt viktigt för vår hälsa). Danmark är inte så dåliga med europeiska mått mätt, men väldigt mycket sämre än vi. Och den skillnaden speglar skillnader i djurhållningen, skillnader som gör att de behöver använda mer antibiotika än vi gör i Sverige.
 
Vi arbetar för en bra miljö för djuren, en miljö som håller djuren friska. I Danmark finns inga krav om att kor ska gå på bete och grisar är ofta svanskuperade på grund av att de lever i en torftig och stressande miljö, som gör dem sjuka. Det är stora problem med antibiotikaresistens i dansk grisproduktion, och det är tråkigt men inte otur. Vi har haft förbud mot rutinmässig användning av antibiotika i förebyggande syfte väldigt många år innan en del andra länder följde efter. Så visst, danskarna gör det bättre än de lyckas i Polen, men det finns goda skäl att se till att ta hela steget och verkligen ställa de krav som gäller för svensk produktion. Allt annat är orättvist, och därför tycker jag att det är ynkligt att prata om att köpa nordiskt.
 
Men Norge och Island då? De ser ju ut att ligga bra till i jämförelsen? Jo, men hur ofta hittar vi isländskt kött att köpa? Eller norskt för den delen? Annars är det OK och med förhållanden som på många sätt liknar våra. Fast Norge är inte så mycket bättre som man kan tro av bilden. Det som står i bildtexten om att måttet är trubbigt gäller bland annat Norge. På grund av att "biomassan" beräknas även på fisk, och de har en gigantisk produktion av fisk så slår just denna statistik lite falskt snällt ut för Norges del. Och Finland: ja, de är bättre än danskarna, men vi ligger bättre till än de.
 
Så påminn gärna dina kommunpolitiker om att nu är det dags att se över kraven i alla upphandlingar av mat. Det går att få bra svensk kvalitet om man formulerar sig rätt. Det är bra för miljön och bra för hälsan. Och då tycker jag att det känns bra i magen.
 
0 kommentarer