Det är skillnad på kor...

Det är skillnad på kor och kor. Då tänker jag inte första hand på att det finns olika raser, mjölkkor och köttkor och så. Inte heller på att de är olika individer och personligheter - de allra flesta otroligt charmiga och trevliga. Inte alls "dumma som en ko".
 
Nej, jag tänker på att det är skillnad på hur kor hålls och hur de påverkar miljön. Under flera år har det varit populärt att skylla många negativa miljöeffekter just på korna. De blev de stora miljöbovarna som rapar metan. Jag var med i en debatt i Almedalen för några år sedan, och vägrade hålla med om detta.
Visst finns det kor, och andra nötkreatur, som är klimatbovar. Då tänker jag på de stackars djuren i enorma amerikanska feedlots. Där står de i tusentals och -jodå- rapar metan. Ännu mer bekymrad är jag över de ruskiga mängder antibiotika och andra läkemedel som används i denna produktion, och som driver fram antiobiotikaresistenta bakterier. Djurskyddet är inte heller på den nivå som jag önskar, och att så många av djuren blir sjuka i lunginflammation och andra sjukdomar är en del av detta. Att det tas fram "antibiotikafritt kött" är inte någon tröst i detta sammanhang. Tyvärr kan det innebära risk att djur som hade behövt behandlas inte fick behandling. Bättre att titta på djurhälsa i ett helhetsperspektiv, och här ligger svenska djur väldigt bra till.
 
De beräkningar som finns om kors miljöbelastning utgår ofta från system som de man har i feedlots. En djurhållning som jag inte vill stödja. Fina amerikanska biffar är inget som imponerar på mig - jag vill inte riskera att få kött från en sådan djurhållning. Inte ens det sydamerikanska köttet lockar, trots bilder från enorma betesmarker. Jag vet för mycket om bristande djurskydd i denna djurhållning.
I Sverige är det istället många kor som bidrar positivt till vår miljö. De betar marker som annars skulle växa igen, och dessa beten är viktiga för artrikedom. Särskilt ungdjuren och köttdjuren är det som har dessa uppdrag. Mjölkkor ska ju hem och mjölkas minst ett par gånger per dag, så de kan inte vara lika långt borta, och betar oftare på åker. Men de är mammor till kvigor och stutar som kan gå på naturbeten och göra nytta.
 
Dessutom är de så härliga att se på när man passerar deras hage. Nyfikna, välmående och vackra. Detta är djur som hålls på ett bra sätt, och de har det bra även under vintertid i ladugården. Jag vet, för jag har varit där. De flesta skräckexempel som tas fram när någon vill få oss att ta avstånd från att äta kött eller dricka mjölk är inte från Sverige. Jag kommer därför att komma tillbaka med några inlägg om en del frågor i hur kor lever och hur de vill ha det, och varför jag är trygg med att välja kött och mjölk från Sverige.
 
För som alltid så är det så att varje djurslag har sina speciella behov. Kor vill leva som kor, hästar som hästar och människor som människor. Först när vi förstår den skillnaden kan vi göra det så bra som möjligt för djuren. Det är som sagt skillnad på kor, men beteendemässigt är de rätt lika. Men det är däremot skillnad på kor och hästar, och det ska jag skriva lite mer om en annan dag.
 
Bilderna visar några kvigor, som kommer att bli mjölkkor och som bidrar till att ge mig en vacker miljö att leva i.
 
2 kommentarer
Anna O

Den här frågan kan jag gå igång på!

Det går dessvärre inte att förneka att idisslarna som är de bästa vårdarna av naturbiotoper också är metanproducenter. Men miljö är ju mycket mer än växthusgaser!
Och det är ju knappast för att vi har så många kor i världen idag som växthusgaser har blivit ett problem!
Jag vet inte hur det ser ut på global nivå, men i Sverige finns 30% mindre kor idag än för 40 år sedan, Under samma tid ökade antalet privatbilar med ungefär 60% och antalet utrikes flygresor per invånare tiodubblades!
Snacka om att man silar mygg och sväljer kameler när man rackar ner på korna!

Om du vill skriva om det här så har jag tagit siffrorna från:
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2017/08/13/forandring-av-anta-kor-samt-tackor-och-baggar-aren-1974-2016/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/pong/tabell-och-diagram/personbilar-i-trafik/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-antal-flygresor-per-invanare/

Och det var busenkelt att hitta informationen - tog mig ungefär 10 minuter inklusive ett par enkla knappningar på miniräknaren.

Svar: Tack. Visst blev det misstänkt spam, men jag kan släppa igenom detta. Såklart jag gör.
Helena

Anna O

Jag skrev en kommentar med länkar till statistik (för att understryka hur man silar mygg och sväljer kameler när man ger korna skulden för klimatförändringarna), men med långa länkar brukar det bli spamstämpling. Förhoppningsvis hittar du kommentaren och kan godkänna den. Eller använda informationen och skriva själv - det vore egentligen ännu bättre ;-)

Svar: Jag kommer säkert igen i ämnet. Viktigt tycker jag, eftersom sanningen oftast vinklas och förenklas kraftigt.
Helena