Minska dammet

 När jag var på World Equine Airway Symposium i somras så handlade många av föredragen om hästar med allergiska luftvägsproblem. Hästar som reagerar på dammpartiklar, som består av många olika typer av ämnen. Detta är ju inget nytt i sig, utan en kamp som hästägare fört länge, för att minska dammet och få hästen att må bättre.
 
I de allra flesta fall mår hästarna bättre ju mer de är utomhus (om de inte är allergiska mot t.ex. pollen som det kan finnas mer ute). Men om de utfodras med dammigt foder så är inte så mycket vunnet, även om den friska luften ute i sig gör saken bättre.
 
Jag lyssnade på ett föredrag av MJS Moore-Coyler, som fokuserade på hur man kan minska mängden damm i foder. Hon jämförde olika metoder att minska damm i hö, och missionerade intensivt för produkten Haygain, som också visades på mässan. Reklaminslaget var lite för stort i en annars bra föreläsning, och jag tror inte att detta är ultimata lösningen på problemet, men det fanns en del annat som var intressant, och jag sammanfattar en del av det här.

52 % av hästarna i Storbrittannien fodras med hö under stallsäsongen. Även hö av bra kvalitet innehåller dammpartiklar. För att minska dammet rekommenderas att ha hästarna ute så mycket som möjligt och att se till att ha en bra ventilation med minst 5 luftbyten per timme.

Hösilage innehåller mindre damm än hö, men ju torrare ju mer damm. Det finns också problem med att det förstörs av aeroba bakterier efter att balen öppnats, och bakterier bryter ned det efter ungefär tre dagar.

Att vattna höet är en gammal metod att minska mängden damm. Om man vattnar grundligt i tio minuter reduceras dammet med 99%, men man sköljer också bort många viktiga näringsämnen, som mineraler. Fodret blir också fort dåligt efteråt och efter nio timmar finns betydande mängder sjukdomsframkallande bakterier. Efter 16 timmar finns risk för endotoxiner, alltså förgiftning av fodret.

Att ånga är då ett alternativ som de tittat på. I hemmabygge finns risk för ojämnt resultat. Att använda en färdig lösning med spetsar som fördelar ångan och håller koll på temperaturen ger ett jämnare resultat. Näringsämnen förstörs inte, men mängden lösliga kolhydrater sjunker i varierande grad. Ångningen måste pågå 10 minuter i 104 grader för att fungera. Man kan också ånga halm och hösilage. Processen är dock tidskrävande och den utrustning som finns har begränsad kapacitet. Jag upplevde också att den ånga som kom ut från maskinen var irriterande och innehöll sådant som inte kändes bra att andas in. Så för egen del fortsätter jag med hösilage, mycket utevistelse och så bra foderhygien som jag kan. Jag har heller inga hostiga hästar. Men det var ändå spännande att höra dessa tankar.

0 kommentarer